PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 7. avgust 2008, ob 0. uri

Podpis pogodbe za izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja

V četrtek, 7. avgusta 2008 je bil slavnostno podpisana pogodba z izvajalcem gradnje objekta in izvajalcem strokovnega nadzora 1. faze projekta »Slovenski planinski muzej«.
Podpisniki: investitor Občina Kranjska gora - župan Jure Žerjav, Franc Stegnar - direktor podjetja »Kovinar« gradnje ST. d.o.o. - izvajalec gradnje objekta in Ljubo Žnidarjem - glavni direktor podjetja DDC svetovanje inženiring d.o.o.
 
spm1_1_922
Foto: Franc Ekar

Gradnja se je pričela izvajati 22. julija 2008. Prva faza je po projektu ocenjena na 3.200.000 EUR. Viri sredstev so 1.650.000 EUR iz evropskih strukturnih skladov, 650.000 EUR Občina Kranjska gora, 500.000 EUR Ministrstvo za kulturo, za preostanek pa se je obvezala pridobiti Fundacija Avgusta Delavca.
Planinska društva so se na srečanjih v aprilu in maju 2008 obvezala, da bo vsak član PZS - PD zagotovil po 3 EUR po članu in s tem prejel vstopnico za Slovenski planinski Muzej. Pričakovana vrednost in sredstva so ocenjena na približno 160.000 EUR.

Na slovesnem podpisu pogodbe Slovenskega planinskega muzeja je vodja projekta Miro Eržen orisal potek priprav in izvedbo gradnje muzeja. Opisal je vzporedni potek priprav na vsebinske zasnove. V nagovoru predsednika PZS mag. Franca Ekarja pa je predsednik še posebej poudaril:

»Od pobud, želja in idej o izgradnji Slovenskega planinskega muzeja smo prišli h konkretnim dejanjem izgradnje  in dejanski zagotovitvi sredstev za prepotrebno investicijo izgradnjo »hrama« slovenskega domoljubja, v katerem ima slovensko planinstvo od vsega začetka izjemno vlogo in zasluge za ohranitev in razvoj slovenstva in še posebej za hrambo in ohranitev dosežkov, trajnih vrednot slovenskega planinstva, ki so dosegle in presegle mednarodne primerljivosti svetovno razvitega planinstva. To se vrednote izjemnega in večnega pomena za narod in državo. To je tudi osnova za promocije Slovenije v najbolj razvitih predelih sveta.

V tem izjemnem planinsko zgodovinskem planinskem trenutku in dogodku pa mi je v veliko veselje, da lahko najbolj neposredno in planinsko iskreno čestitam županu, svetnikom in občanom Občine Kranjske gore ob prazniku Občine, ki ga tudi obeležuje planinsko v spomin na Triglav in Aljažev stolp. Občina Kranjska gora se je ponovno izkazala z izjemnim darilom slovenskemu planinstvu, ko se je tako aktivno in prepričljivo vključila v izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja. To tudi trenutek, da se v imenu vsega slovenska planinstva, članstva PZS iskreno zahvalim za delo in vsa dejanja ki so od idej, naporov, dokazovanj pripeljala do starta in dejanja resničnosti.«

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4079 2. 4. 2020