PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Plezalca plezata smer z oceno VI v Tofani di Rozes in eden doživi nezgodo. Poteka reševanje, kjer nastanejo stroški v višini 8000 €. Ali v primeru poškodbe enega plezalca krije zavarovanje prevoz iz stene za oba?

Da, reševalno kritje poškodovanega zajema tudi pomoč nepoškodovanemu soplezalcu, ki ne more sam varno sestopiti. Potrebno je zadostna višina zavarovalnega kritja (A članarina).
https://www.pzs.si/faq.php?pid=41 18. 6. 2024