PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 21. oktober 2008, ob 0. uri

Predlog in pobuda predsednika PZS za spominsko in tematsko pot Johannesa Frischaufa

Ob 85 letnici smrti znamenitega in za slovensko planinstvo zaslužnega planinca, profesorja Johannesa Frischaufa predlagam, da se ob nastajanju "Savinjsko kamniškega" regijskega parka oblikuje tematsko planinsko raziskovana pot Johannesa Frischaufa.

To se še posebej nanaša na 115 letnico, ko je Johannes Frischauf spisal in v letu 1894 izdal knjigo, kjer je opisal njegova raziskovanja in dela na področju savinjsko, kamniškega, karavanškega področja Alp.

Njegove zasluge in dela so podrobno in bogato opisana v Planinskem vestniku, knjigah Režka in enako v zgodovinskih opisih slovensko planinske preteklosti.

Johannes Frischauf je postal prvi častni član Slovenskega planinskega društva ob njegovi 60 letnici, v času njegove aktivne planinske ustvarjalnosti ki so poleg planinskih del in pomembnosti (trasiranja in finančne pomoči pri novih planinskih poti: na Tursko goro, Skuto, Zg. Mlinarsko sedlo, Grintovec, Kočna,... tudi bohinjska pot preko Komarče je njegova).  
Pot naj bi potekala po obstoječih nadelanih planinskih poteh, vrhovih in planinskih postojankah, kjer naj bi bili le spominski žigi. Začetek poti bi se moral pričeti v Logarski dolini in potekati po vrhovih Ostrice, Planjave, Turske gore, Rink, Skute, Dolgega hrbta, Grintovca, Kočne, Mrzle gore,... Vključene planinske koče na Okrešlju, Korošici, na Kamniškem sedlu, Kokrskem sedlu, Sp. Ravneh, Ledinah,...

Vodnik naj bi pripravila in izdala Založba PZS v sodelovanju z Logarska dolina d.o.o., Komisijo za planinske poti in Komisijo za varstvo gorske narave pri PZS.

V vodniku bi bilo potrebno zajeti področja Friscaufovega raziskovanja, pa tudi projekti in finansiranja planinskih poti na področju Turske gore, Grintovca, Kočne, njegove poti iz Zg. Ravni na Mlinarsko sedlo. Zajeti pa bi morali tudi kulturne in naravne, botanične vrednote s katerimi se srečujemo v teh okoliših.

Zanesljivo sem prepričan, da se bo ta projekt lahko kakovostno uresničil in postal del prispevka za popularizacijo tega planinskega predela Alp in tudi kot dodatni motiv za zbliževanje evropskih narodov. Predlagano in načrtovano je bilo tudi financiranje. Del projekta naj bi se financiral iz EU sredstev. Ker pa je tudi nastajanje regijsko "Savinjsko kamniškega parka" v sklepni fazi, pa bilo tudi to določena obogatitev za park, kot spominjanje na zaslužnega planinca Johannesa Frischaufa. pozdravljam. Poleg planinskih vrednot tudi bilo potrebno strokovno obdelati in obogatiti in vodnik uvrsti tudi znamenitosti in pomembnosti naravnih in kulturnih dediščin, kajti planinstvo postaja vse bolj tudi del kulture in umetnosti.


predsednik PZS
mag. Franc Ekar

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4151 8. 12. 2021