PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Dejavnosti

Aprila 1956 je bila na Šmarjetni gori ustanovljena Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (MK PZS).

Glavna naloga Mladinske komisije PZS je skrb za vzgojo in izobraževanje mladih na področju gorništva.

Delovanje Mladinske komisije je široko razvejano.

Tako v okviru Mladinske komisije delujejo (njeno aktivnost pa si lahko podrobneje ogledate na: www.mk.pzs.si):
  • planinske skupine (navadno v obliki krožka na osnovni šoli, ki ga vodi mentor planinske skupine);
  • mladinski odseki (MO) pri planinskih društvih;
  • pokrajinski odbori mladinskih odsekov: za lažje delovanje ima Mladinska komisija PZS 11 pokrajinskih odborov mladinskih odsekov po celi Sloveniji, v njih pa so vključeni mladinski odseki. Pokrajinski odbori MO so torej vmesna stopnja med Mladinsko komisijo in mladinskimi odseki pri planinskih društvih;
  • Zbor mladinskih odsekov - najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS, na katerem se enkrat letno zberejo predstavniki mladinskih odsekov in odločajo o pomembnih zadevah s področja združevanja in delovanja mladih planincev;
  • Upravni odbor MK PZS: skupina mladih, ki jih na Zboru MO mladinski odseki izvolijo zato, da vodijo delovanje Mladinske komisije med dvema Zboroma MO;
  • odbori MK: Odbor za delo mladih, Odbor za delo z mladimi, Odbor za orientacijo.
     
Mladinska komisija po programih, potrjenih na Strokovnem svetu Vlade RS za šport, izvaja formalna usposabljanja kadrov: osnovni seminar za mentorje planinskih skupin, seminar za vaditelje orientacije ter licenčna usposabljanja.
Izvaja pa tudi neformalna izobraževanja: Seminar za mladinske voditelje, Seminar družabnosti v gorah, Šola za načelnike, Posvet vodij planinskih taborov ...

MK je tudi nosilec različnih tekmovanj: Mladina in gore, Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje, področne planinske orientacijske lige, tekmovanja Eksponent.

Najbolj množični akciji pa sta programa Ciciban planinec in Mladi planinec, ki ju MK PZS izvaja že od leta 1969 oz. 1975. Programa je Mladinska komisija PZS v letošnjem letu predstavila prenovljena in z novimi dnevniki. Vse o programih, prenovi, dnevnikih ... najdete na posebni spletni strani, namenjeni prenovljenima programoma: http://mk.pzs.si/mpcp/.

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=44 17. 8. 2022