PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 1. september 2009, ob 0. uri

Razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije

 

Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005) objavljamo


R A Z P I S

 

NAJVIŠJIH  PRIZNANJ  PLANINSKE  ZVEZE  SLOVENIJE

 

ZA  LETO  2009

 

 

I.                   SPOMINSKA PLAKETA

 

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let). Podeljuje se le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.

         Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih za najmanj 60 letno delovanje.

         Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat.

Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2009.II.                 SVEČANA LISTINA

 

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.


Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin letno.


Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2009.


Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja PZS najkasneje do 20. oktobra 2009.


Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!


O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.


Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2009.


ODBOR ZA PRIZNANJA PZS

Predsednik

Jože MELANŠEK

OPOZORILO:

Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen skupaj z novim obrazcem v OBVESTILIH PZS štev. 3/2005.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4539 28. 11. 2021