PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 5. oktober 2009, ob 0. uri

100 let LAV

3. oktobra 2009 so v kneževini Liechenstein praznovali 100 letnico planinskega delovanja. Ustanovitev sekcije v okviru DAV je bila ustanovljena v letu 1909 in je tako delovala do pričetka 2. svetovne vojne. V na novo oblikovani in ustanovljeni    "kneževini",  praktično povsem samostojni pa so v letu 1946 ustanovili novo planinsko društvo LAV. Združuje blizu 2500 članov, kar je zelo dobro saj ima Liechenstein 32.000 prebivalcev. So aktivni člani Združenja alpskega loka in tudi vsestransko aktivni in sodelujoči v planinski organizaciji in ostalih področjih. Na slovesnost so povabili skoraj vse evropske planinske zveze. Povabilu se je odzval tudi predsednik PZS Ekar Franci, ki je v nagovoru poudaril pomembnost in nujnost medsebojnega planinskega sodelovanja  še posebej na področju  gorstva Alp, ki vse bolj izrazito postajajo srce Evrope. "Čeprav smo doživeli čas , ko smo postali pri gibanju v gorah tako svobodni, kot so ptice in vetrovi, ki ne zaznajo in ne poznajo politično postavljenih državnih meja , smo prav v teh trenutkih teh vrednot svobodnega neomejevanega gibanja v gorskem svetu še posebej z še večjo skrbnostjo dolžni skrbeti za ohranjanje in varovanje gorskega sveta in vrednot, ki nam jih gore poklanjajo.." je dejal predsednik PZS Franc Ekar.

Ob 100 letnici planinskega  praznovanja v kneževini Liechtenstein moramo povedati, da ne smemo mimo zgodovinskega dejstva, da so 18.11.1995 na ustanovni skupščini CAA, ki je potekala  v Liechtenstein -nu sprejeli  sklep o ustanovitvi  »Združenja alpskega loka«  - to je tistih planinskih organizacij, ki aktivno planinsko in alpinistično delujejo na  področju Alp. O tej odločitvi in pozitivnem mnenju zastopnikov planinskih zvez, društev, klubov iz osmih držav so  si sprejeli tudi t.i. »poslovnik« (Geschäftsordnung).

V letu 2003 pa je na redni skupščini CAA predsednik PZS podal pobudo, da bi bilo smiselno in potrebno, da se združba CAA oblikuje in uradno registrira, kot društvo na osnovi statuta in uradne za to potrebne državne registracije. To se je na osnovi strinjanja in zato potrebnih sklepov članic CAA sklenilo in potrdilo na redni letni skupščini v letu 2003. Na osnovi tega sklepa na ustanovni skupščini CAA kjer so sprejeli in potrdili prvi »statut« (Satzung) CAA se je izvedel  t.i. postopek državnega registriranja in  je CAA  28.06.2004 prejela odločbo in  dovoljenje delovanja za tri leta. Prvi predsednik državno potrjenega  društva »CAA« je postal, bil izvoljen Roberto De Martini  in podpredsednik dr. Milan Naprudnik iz PZS. Tudi o tem nastajanju CAA v Liechtenstein-nu  je bilo na tem praznovanju veliko spominjanja  in povedanega.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4559 29. 10. 2020