PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 11. oktober 2009, ob 0. uri

Zbor vodnikov 2009

Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april 2004) Vas vabim na

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v soboto, 21. novembra 2009, ob 09. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig)


DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2009
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
  4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009
  5. Razprava o poročilih
  6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK za 2010
  7. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS
  8. Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških odsekov MDO.


                                                              

                                                              Načelnik VK
                                                            Boris Madon l. r.

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4567 29. 10. 2020