PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 27. februar 2010, ob 0. uri

Očistimo Slovenijo v enem dnevu

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki bo potekala 17. aprila 2010 se že kar prebližuje. V vseslovensko akcijo so se kot partnerji priključile številne nevladne organizacije (gasilci, lovci, ribiči, taborniki, skavti, jamarji, potapljači,  RK Slovenije in drugi), med njimi tudi Planinska zveza Slovenije, kot tudi državne institucije oz. organi (slovenska vojska, policija, Uprava RS za začito in reševanje, Zavod za gozdove Slovenije in drugi).

Da bi potekala uspešno je potrebno predhodno registrirati, popisati, fotografirati in oceniti vsa divja odlagališča po Sloveniji (glej navodilo). Ta akcija, z namenom neposrednega popisa lokacij, na odprtem terenu že uspešno poteka na osnovi natančnih letalskih posnetkov, težava pa je na območjih, ki jih ti posnetki ne razkrivajo (gosti gozdovi, površine v zaraščanju, robne površine gozdov, rečni bregovi itd.) in bo zato potrebno neposredno iskanje.

Da bi bil digitalni register vseh divjih odlagališč po Sloveniji, ki ga lahko že vidimo, če kliknemo na karto pri http://www.ocistimo.si/ , čim bolj popoln, bosta posebni akciji iskanja in popisovanja oz. dokumenja še neznanih ali na terenu še nepopisanih lokacij stekli v soboto 13. in 20. marca 2010, to pa bo priložnost in hkrati naša zaveza, da se v to evidentiranje - popisovanje vključijo tudi strokovni kadri Planinske zveze Slovenije iz vseh naših planinskih društev, predvsem markacisti PZS, vodniki PZS, vodniki turnega kolesarstva, vaditelji orientacije in varuhi gorske narave, skratka vsi, ki so vešči gibanja po terenu, uporabe kart in tehničnih pripomočkov za orientacijo, predvsem pa GPS naprav.

Da bo akcija popisovanja stekla organizirano, bodo v petek 5. marca 2010 ob 10. uri na vseh 13- tih Izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje po Sloveniji (glej priloženo vabilo in seznam lokacij) sklicani posebni sestanki s predstavniki vseh partnerskih nevladnih organizacij (na pokrajinski ravni), kot tudi že omenjenih državnih institucij, v torek 9. marca 2010 še na občinski ravni v vseh občinah po Sloveniji!

Vse predsednike MDO in vodje pristojnih odborov pri naših MDO-jih prosimo, da se teh sestankov udeležite, na občinski ravni pa prosimo vse predsednike društev in vodje odsekov za navedenih planiskih dejavnosti, seveda le tam, kjer v posamezni občini imamo tudi eno ali več PD.

Tam kjer se trenutni sedež posameznega MDO-ja teritorialno ne pokriva s sedežem izpostav URSZR, skoordinirajte našo prisotnost tako, da bo prisoten vsaj tamkajšnji predsednik PD ali kdo od pristojnih odborov, da ne bi povzročali posebnih prevoznih stroškov.

Načelnica KVGN UO PZS:       Koordinator pri PPZS:                         Predsednik PZS:
Rozalija Skobe l.r.               Rudolf E. Skobe l.r.                         mag. Franc Ekar l.r.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4815 19. 6. 2024