PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 26. maj 2010, ob 0. uri

Razpis najvišjih priznanj PZS za leto 2010

Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005) objavljamo

RAZPIS NAJVIŠJIH  PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA  LETO  2010

 

I. SPOMINSKA PLAKETA

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let). Podeljuje se le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.

            Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih za najmanj 60 letno delovanje.

            Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat.

Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2010.II. SVEČANA LISTINA

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.


Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin letno.


Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2010.


Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja PZS najkasneje do 20. oktobra 2010.


Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!


O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.


Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2010.


ODBOR ZA PRIZNANJA PZS

Predsednik

Jože MELANŠEK

- Pravilnik o priznanjih (75 kb - datoteka v zapisu Word)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=4991 7. 12. 2021