PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Ali je balvansko plezanje tudi zajeto v zavarovanje?

Da, tudi balvansko plezanje je vkljuńćeno v zavarovanje.

https://www.pzs.si/faq.php?pid=50 23. 1. 2022