PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Planinske poti

Za mrežo 2.002 planinskih poti v skupni dolžini 10.064 km po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti. Planinska društva vzdržujejo tudi 80 veznih planinskih poti - obhodnic. V letu 2016 je bilo registriranih 774 markacistov Planinske zveze Slovenije.

V letu 2007 je bil sprejet Zakon o planinskih poteh.
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=57 17. 2. 2019