PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Zakaj je predstavitev zavarovanj na spletni strani PZS tako obsežno?

V planinsko članarino je vključenih več različnih vrst zavarovanj, ki so potencialno koristna za planince. Opis bistvenih lastnosti teh zavarovanj smo zbrali na spletni strani clanarina.pzs.si/predstavitev-zavarovanj, podrobnosti pa so zapisane v spremljajočih dokumentih. Žal vsebine zavarovanj ni mogoče opisati z nekaj stavki, smo pa poskušali osnovne opise pripraviti čim bolj pregledno, le tem pa dodati ustrezne dokumente za vse tiste, ki jih to področje podrobneje zanima.

Planinska društva lahko še dodatno zavarujejo svoj strokovni kader, udeležence tekmovanj usposabljanj in delovnih akcij kot tudi dodatno nezgodno zavarovanje za člane in nečlane. Društva se lahko zavarujejo tudi za primer odgovornosti. Več o zavarovanjih za društva in klube, organizacije članice PZS na clanarina.pzs.si/za-drustva-in-klube.

https://www.pzs.si/faq.php?pid=57 28. 9. 2023