PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 23. maj 2011, ob 0. uri

Alpska konvencija bo podprla projekte - razpis

Stalni sekretariat Alpske konvencije je pripravil poseben program za podporo projektom, ki udejanjajo Alpsko konvencijo in njene protokole na posameznih območjih. Imate dobro idejo/projekt, ki pospešuje trajnostni razvoj gorskih območij v Alpah? Alpska konvencija vas lahko pri tem podpre!
3 nagrade, vsaka pa 10.000 € in 3 nagrade po 5.000 € bodo s strani Stalnega sekretariata Alpske konvencije podeljene najboljšim idejam in projektom v treh kategorijah:
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za projekte v občinah z manj kot 500 prebivalci
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za projekte namenjene mladim
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za projekte s področja prebivalstva in kulture

NAVODILA ZA SODELOVANJE IN POSTOPEK IZBORA
Predlogi morajo biti povezani z izvajanjem načel Alpske konvencije, vključujoč protokole Alpske konvencije. Načela je mogoče najti v naslednjih dokumentih:
- Priročnik za izvajanje Alpske konvencije s primeri dobrih praks za slovenske občine,
- Akcijski načrt za podnebje v Alpah,
- Deklaracija o prebivalstvu in kulturi,
- Dobre prakse, ki so na voljo na spletni strani Alpske konvencije.
Svoje predloge nam pošljite na podlagi priloženega obrazca - prijavnice. Predloge lahko predložite v kateremkoli od štirih uradnih jezikov Alpske konvencije (v francosščini, nemščini, italijanščini in slovenščini) ali v angleščini.

ROK ZA ODDAJO predlogov: 30. avgust 2011 do 23:59.
Katerikoli posameznik ali privatna/ javna organizacija, ki izpolnjuje razpisane pogoje, se lahko prijavi na razpis.
Prijavnice pošljite po elektronski pošti na naslov: award2011@alpconv.org.
Predlogi se lahko nanašajo na nove projekte ali tiste, ki že potekajo, vendar se še niso zaključili.

KRITERIJI izbora
Ideja/projekt se mora odvijati/izvajati na območju Alpske konvencije (oglejte si seznam občin, ki se nahajajo na območju Alpske konvencije).
Projekt je tesno povezan s cilji in načeli Alpske konvencije.
Predvideno je preverjanje kratkoročnih rezultatov: izvedljivost je ključnega pomena.
Glavni kriterij ocenjevanja bo izvirnost in inovativnost predlagane ideje, predviden ali verjeten učinek, kakor tudi relevantnost za Alpsko konvencijo.
Projekt mora povečati razpoznavnost Alpske konvencije.
Projekt mora vključevati ekonomsko, socialno in kulturno dodano vrednost.
Projekt lahko le v omejenem obsegu vpliva na naravo in okolje.
Voden mora biti po načelih dobrega gospodarjenja.
Projekt bi se v prihodnje morebiti lahko prenesel tudi na druge občine.

Ocenjevanje in administracija
Stalni sekretariat Alpske konvencije bo izbral predloge projektov/idej, ki bodo nagrajeni. Na odločitev Stalnega sekretariata se ni mogoče pritožiti.
50 % od vsake podeljene nagrade bo podeljenih 7. novembra 2011 na lokaciji, ki bo sporočena naknadno, in sicer ob dogodku namenjenem proslavitvi 20. obletnice podpisa Alpske konvencije. Preostalih 50 % vsote bo izplačanih, ko se bodo projekti začeli izvajati, na podlagi poročil o stanju poteka projektov. Projekti se morajo začeti pred 1. marcem 2012.

Vir: Alpska konvencija.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=5858 15. 7. 2024