PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 17. september 2011, ob 0. uri

NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS - Obvestilo Odbora za priznanja PZS

OBVESTILO ODBORA ZA PRIZNANJA PZS

V številki 4/2011 OBVESTIL PZS, 1. junija 2011, je bil objavljen

R A Z P I S

NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

ZA LETO 2011:

I. SPOMINSKO PLAKETO in II. SVEČANO LISTINO.

 Odbor za priznanja PZS daje DOPOLNITEV oz. SPREMEMBO datuma za pošiljanje predlogov.

Planinska društva naj pošljejo predloge za priznanja na obrazcu za planinsko priznanje v šestih (6) izvodih pristojnemu meddruštvenemu odboru planinskih društev
najkasneje
do 20. septembra 2011.

Meddruštveni odbori PD oblikujejo svoja mnenja k predlogom in jih pošljejo
Odboru za priznanja PZS najkasneje do 10. oktobra 2011
.

VSI OSTALI POGOJI SO NESPREMENJENI!

O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.

Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti v mesecu decembru 2011.


ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
Predsednik
Jože MELANŠEK

------------------------------------------------------
Objava Razpisa v Obvestilih PZS 4/2011 (1. junij 2011), stran 20.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=6232 8. 12. 2021