PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 25. september 2011, ob 0. uri

Čromaljski planinci predali namenu nove pridobitve na Mirni gori

V nedeljo, 18. septembra 2011, je potekala na Mirni gori slovesnost, na kateri so predali namenu malo čistilno napravo in na novo zgrajene sanitarije v domu. Podpisana pa je bila tudi pogodba med Planinsko zvezo Slovenije in PD Črnomelj, s katero je PZS prenesla lastništvo Planinskega doma na Mirni gori in zemljišča na PD Črnomelj.
V lepem poznopoletnem dnevu je vse prisotne najprej nagovoril podpredsednik Planinskega društva Črnomelj Janez Jerman. V nagovoru je orisal potek gradbenih del, ki so bila delno financirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESSR, Obnova in posodobitev planinskih postojank. Pri tem je poudaril velik prispevek in pomoč uprave Občine Črnomelj pri pripravi dokumentacije in finančne konstrukcije. Predsednik gospodarske komisije planinskega društva Stane Starešinič je najzaslužnejšim pri pripravi in izvedbi projekta podelil zahvale Planinskega društva Črnomelj.

Prireditvi je prisostvoval tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, ki je v pozdravnem nagovoru med drugim navedel, da je dom na Mirni gori trideseti po vrsti izmed več kot dvestotih planinskih domov, ki se lahko pohvali s čistilno napravo.
Na prireditvi je bila tudi slovesno podpisana pogodba med Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim društvom Črnomelj o prenosu lastništva doma in zemljišča na Planinsko društvo Črnomelj. Do sedaj je bila namreč zemljiško-knjižna lastnica doma Planinska zveza Slovenije. Podpis pogodbe so planinci z navdušenjem sprejeli.

O delu društva se je v nagovoru pohvalno izrazila tudi županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, planince pa sta pozdravila tudi županja Občine Semič Polona Kambič in g. podžupan Občine Metlika Darko Zevnik.

Bogat kulturni program, s katerim so nastopajoči razvedrili vse prisotne, so pod vodstvom Sonje Jerman oblikovali črnomaljski in semiški planinci.

S postavitvijo male čistilne naprave se Planinsko društvo Črnomelj pridružuje vsem tistim, ki se zavzemajo za čisto okolje in s tem tudi izpolnjuje zahteve Evropske unije v zvezi s čiščenjem odpadnih voda.

Minka Dichlberger


https://www.pzs.si/novice.php?pid=6251 1. 6. 2020