PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 21. december 2011, ob 0. uri

ČLANARINA PZS 2012

Objavljamo navodila za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah članarine, ter o izdaji in obračunu znamkic, vse o zavarovanju, včlanjevanju, ugodnostih ...
Na podlagi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam

Navodilo za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah članarine.

Na podlagi Statuta Planinske zveze Slo¬venije in Poslovnika o delu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (UO PZS) in predsedstva UO PZS je na osnovi predhodnih usklajevanj in sprejetih sklepov upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 3. dopisni seji 21. 11. 2011 sprejel nov Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine.

POVZETEK NOVOSTI:

• višji družinski popusti ob predložitvi poimenskega seznama članov družine,
• uvedba kategorije A+,
• možnost včlanitve prek spleta, na množičnih prireditvah v organizaciji PZS in na sedežu PZS ter možnost plačila z elektronskimi plačilnimi sredstvi,
• ugodnejše delitveno razmerje za društva v primeru poslanega poimenskega seznama vseh članov,
• razširjena zavarovalna kritja in višje zavarovalne vsote za nekatera zavarovanja,
• ažurno sporočanje podatkov o članih A in A+ na PZS,
• postopno urejanje centralne evidence članstva in zbiranje pristopnih izjav članov,
• možnost brezplačne spletne aplikacije za vodenje evidence članstva,
• 10-odstotni popust pri naročnini na Planinski vestnik za člane B, B1 in S+Š.

PZS bo z namenom predstavitve novosti in odgovarjanja na vprašanja društev organizirala DVA POSVETA na temo članarine. Prvi posvet bo 10. januarja ob 17. uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, drugi pa 12. januarja ob 17. uri v Osnovni šoli Žalec, Šilihova 1, Žalec. Prosimo, da svojo udeležbo najavite do dva dni pred posvetom na e-naslov: info@pzs.si. Na spletni strani bodo objavljeni odgovori na najpogostejša vprašanja.

2012_Clanarina_kategorije_ceneN

Člani, ki do 31. 1. 2012 poravnajo članarino za leto 2012, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A pa zagotovljeno neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2013.

ČLANARINA 2012 - Nadgradnja sistema članarine v planinski organizaciji za leto 2012

ČLANSTVO - KATEGORIJE, CENE in UGODNOSTI 2012

Sklenitev dodatnega zavarovanja za reševanje v tujini

Dogovor z zavarovalnico Generali - dodatni popusti za člane PZS

DOKUMENTI:
PDF 2012 Članarina - NAVODILA (izdajanje in obračun znamkic, zavarovanja, UGODNOSTI ...)  (308,15 KB)
DOC 2012 Članarina - NAVODILA (v wordovi datoteki) (228,50 KB)
PDF 2012 Članarina - ZAVAROVANJE članov (150,96 KB)
PDF 2012 Članarina - naročilnica na PV za B, B1 in S+Š (95,14 KB)

PRILOGE
XLS 2012 Članarina - naročilnica znamkic - PRILOGA 1 (29,50 KB)
XLS 2012 Članarina - seznam članov - PRILOGA 2 (29,00 KB)
XLS 2012 Članarina - obrazca za obračun znamkic - PRILOGI 3A in 3B (459,50 KB)
XLS 2012 Članarina - delitvena razmerja - PRILOGA 4 (38,50 KB)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=6503 16. 6. 2024