PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 12. januar 2012, ob 0. uri

Vsem alpinističnim kolektivom - registracija za leto 2012

Komisija za alpinizem PZS obvešča vse alpinistične kolektive o potrebni registraciji za leto 2012, posreduje obrazce in tabele. Rok za oddajo obrazcev: 20. februar 2012.

V prilogah najdete obrazce za registracijo v letu 2012 (priložene obrazce je možno dobiti tudi na spletni strani Komisije za alpinizem PZS: www.ka.pzs.si).

Glede na soglasje načelnikov na zboru 7. december 2006 je KA sprejela sklep, da uvede članarino za registracijo za leto 2012 v višini 4,00 €, za kar bo vsakdo ob koncu leta prejel zbornik Slovenski alpinizem za obdobje 2011.
V letu 2012 bodo pri KA registrirani alpinistični kolektivi in njihovi člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Alpinistične sekcije:
 • Najmanj 6 članov, od katerih mora biti en aktivni alpinistični inštruktor (gorski vodnik) in dva registrirana alpinista in
 • korektno izpolnjena poročila o delu in opravljenih vzponih.

Odseki in klubi:
 • Najmanj 10 članov, od tega najmanj 2 alpinistična inštruktorja (gorska vodnika), 3 registrirani alpinisti in 5 pripravnikov,
 • korektno izpolnjena poročila o delu in opravljenih vzponih,
 • včlanjen v PZS.

Člani alpinističnih kolektivov:
 • Plačana članarina PZS za leto 2012,
 • plačana članarina za registracijo za leto 2012 (4 EUR),
 • najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2011 in
 • med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani...), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev.

ROK ZA ODDAJO OBRAZCEV JE 20. februar 2012, do 14. ure na e- naslov: alpinizem@pzs.si
(pod zadevo obvezno vpišite registracija 2012).
Registracijo za leto 2012 sprejemamo izključno v elektronski obliki.

Alpinistični kolektivi, ki v letošnjem letu ne bodo registrirani, ne bodo prejemali pošte. Pogoj za registracijo članov je registracija kolektiva. Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA.

V letu 2011 je bilo ugotovljenih kar nekaj klubov, ki niso bili člani PZS. Pri pregledu registracije v letu 2012 se bo to upoštevalo in klub ne bo registriran.

Bodite pozorni na OBRAZCE, ki so priloženi spodaj dopisu. Vse zahtevane podatke KA potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za šolstvo in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.

Pomembno opozorilo:
V letu 2012 moramo vse registrirane člane v okviru KA in KŠP prenesti v aplikacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo tudi izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka/kluba. Iz tega razloga je prenovljen tudi obrazec, ki ga predpisuje OKS. Podatke bomo sprejemali izključno na priloženem obrazcu in z vpisanimi vsemi potrebnimi podatki. Za vpis v aplikacijo je obvezen podatek EMŠO. Glede tega je bil OKS že opozorjen, vendar trenutno nimamo druge izbire.

Poleg obrazcev je potrebno poslati še:
 • PDF potrdilo o plačani članarini PZS za leto 2012 (potrdilo je skupno za vse člane kolektiva z žigom in podpisom matičnega PD_NE POŠILJAJTE ČLANSKIH IZKAZNIC
 • PDF kopijo potrdila o plačani registraciji KA za leto 2012 skupno za vse registrirane člane alpinističnega kolektiva (Denar za registracijo KA za leto 2012 načelnik odseka nakaže na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem, Dvorakova 9, 1001 Ljubljana, TR: 05100-8010489572, Sklic: 09.0610, s pripisom: registracija KA za 2012),

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Miha Habjan, načelnik KA PZS
 

 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=6559 13. 5. 2021