PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 8. marec 2012, ob 0. uri

Komisija za alpinizem PZS vabi na Zbor načelnikov 2012

Komisija za alpinizem PZS sklicuje Zbor načelnikov, ki bo v torek, 20. marca 2012, ob 18. uri, v Mestni občini Kranj. Vabljeni vsi načelniki alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov)!
Dnevni red:
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega Zbora načelnikov
4. Poročilo o delu v letu 2011
5. Finančno poročilo za leto 2011
6. Plan dela za 2012
7. Finančni plan za 2012
8. SMAR - Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca
9. Razno

Odsekom in klubom: Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.
 
Opomba: Gradivo boste prejeli v elektronski obliki do ponedeljka, 12. marca 2012.

Kje: v Mestni občini Kranj, sejna soba št. 14.

Miha Habjan, načelnik KA UO PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=6747 11. 4. 2021