PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 21. marec 2012, ob 0. uri

Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov - zagnani v 2012

V torek, 20. marca 2012, je v Kranju potekal Zbor načelnikov alpinističnih odsekov/klubov. Udeležilo se ga ja 22 načelnikov oz. namestnikov klubov/odsekov.
Na zboru so pregledali delo Komisije za alpinizem PZS v letu 2011, ga finančno ovrednoteno tudi potrdili, sprejeli pa so tudi plane za naprej; med drugim tudi načrte za slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco, ki jo bo vodil alpinist Marko Prezelj. Delo Komisije za alpinizem je bilo v letu 2011 plodno in zagano.

Načelnik Komisije za alpinizem PZS Miha Habjan je v poročilu dejal: "Poleg ustaljenih akcij KA, tako na področju vrhunskega alpinizma kot pri vzgoji in izobraževanju, je bil v 2011 glavni poudarek na začetek delovanja slovenske mladinske alpinistične reprezentance - SMAR. Kljub temu, da se je uradni začetek prestavil v 2012 je bilo večino priprav opravljenih v 2011. Druga stvar, ki pa je tudi zelo zaznamovala delovanje KA v 2011, je bilo sodelovanje KA s službami PZS pri pripravi nove oblike zavarovanja za alpiniste (in ostale aktivnejše gornike) za naslednja tri leta. Zavarovanje za alpiniste je z A in predvsem A+ članarino pri PZS sedaj boljše kot je bilo v preteklih letih. Vseeno bo v prihodnjih letih potrebno še dodatnega poglobljenega dela na tem področju. Velika zasluga za to gre prav KA in njenim zunanjim sodelavcem, ki so skupaj s službami PZS delali na tem projektu. KA je v letu 2011 pri različnih projektih dobro sodelovala s KOTG.
Prav tako je KA poglobila sodelovanje s vodstvom in službami PZS. Sodelovanje je bilo v 2011 dobro in uspešno. KA se je tudi aktivneje vključevala v UO PZS. Za KA je zelo pomembna je tudi finančna pomoč namenjena s Planinskega sklada, ki ga je v 2011 vodstvo PZS skupaj z UO PZS namenila mladim perspektivnim alpinistom.
Z izpeljanim programom aktivnosti v letu 2011 smo lahko zadovoljni, vedno pa ostajajo zadeve, ki so še za urediti. To ostaja izziv in naloga KA v 2012 in v prihodnje."

 
PZS_KA_Zbor_nacelnikov_2012_foto_Andrej_Pecjak1_malap
Miha Habjan, načelnik KA PZS (levo), strokovni sodelavec za KA PZS Matjaž Šerkezi in Jasna Pečjak, vodja Podkomisije za tekmovlano ledno plezanje KA PZS

PZS_KA_Zbor_nacelnikov_2012_foto_Andrej_Pecjak3_malaZbora se je udeležil tudi predsednik PZS Bojan Rotovnik (na sliki desno), ki je poudaril podporo PZS alpinizmu - tako moralno kot tudi finančno podporo SMAR-reprezentanci, ki naj bi letos zaživela.

V točki Finančni plan 2012 je bilo sklenjeno, da tudi, če bodo po rebalansu proračuna dobili manj sredstev, bodo predvideni program dela poskušali izpeljati.
 
Zbora se je udeležilo 22 načelnikov oz namestnikov klubov ali odsekov, ki so registrirani pri PZS.

Jasna Pečjak in Zdenka Mihelič
foto Andrej Pečjak

GRADIVO:
- Poročilo o delu KA PZS v 2011 (184,76 KB)
- Program dela KA PZS v 2012 (168,78 KB)
---------------------------------------------------------------------------------
Povezana novica:
- Komisija za alpinizem PZS vabi na Zbor načelnikov 2012 
 
PZS_KA_Zbor_nacelnikov_2012_foto_Andrej_Pecjak2_mala
Na Zboru načelnikov alpinističnih odsekov/klubov, foto Andrej Pečjak 
https://www.pzs.si/novice.php?pid=6786 11. 4. 2021