PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 11. december 2004, ob 0. uri

PODELJENA NAJVIŠJA PLANINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2004

Priznanja so bila izročena posameznikom, ki so, vsak na svoj način, dali pečat podobi planinstva in planinske organizacije, saj bi bila planinska dejavnost v vsej svoji zgodovini veliko siromašnejša brez njihove pomoči, saj gre pri njihovem delu preprosto za skupno zavzetost za uresničevanje planinskih načrtov. Zlati častni znaka Planinske zveze Slovenije sta prejela: Roberto de Martin, za prispevek pri krepitvi mednarodnega sodelovanja in vključevanju Slovenije v Združenje dežel alpskega loka (Club Arc Alpine) in Danica Blažina, za požrtvovalno delo na področju alpinizma in pri vzgoji mladih planincev. SPOMINSKE PLAKETE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki se podeljuje le enkrat posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih življenjskih jubilejih (60, 65, 70, 75 … let) so v letošnjem letu prejeli: MEŽAN Janez PD Pošte in Telekoma Lj. ob 60 letnici MOHAR Ana PD Litija ob 60 letnici OKRŠLAR Marica PD Gorje ob 60 letnici STEINER Franci PD Mozirje ob 60 letnici HUMAR Metod PD Kamnik ob 65 letnici MERHAR Janez PD Kočevje ob 65 letnici BABIČ Franc PD Radeče ob 70 letnici BELEJ Valentin PD Prevalje ob 70 letnici GOLOB Franc PD Kamnik ob 70 letnici KEŠE Peter PD Kranj ob 70 letnici OGRIČ Janko PD Litostroj ob 70 letnici PFEIFER Vinko PD Trbovlje ob 70 letnici RESNIK Janez PD Železničar Ljubljana ob 70 letnici ZELNIK Alojz PD Kranj ob 70 letnici ZIDAR Milena PD Trbovlje ob 70 letnici ŽAKELJ Jožica PD Javornik - Koroška Bela ob 70 letnici ŽUNEC Jožef PD Ravne na Koroškem ob 70 letnici JUSTIN Dragovan OPD Koper ob 75 letnici KERMOLJ Meri OPD Koper ob 75 letnici VOJNOVIČ Savo PD Maribor Matica ob 75 letnici VOLK Jože PD Šmartno ob Paki ob 75 letnici GOGALA Janez PD Gorje ob 80 letnici KEBER Štefan PD Tolmin ob 80 letnici Najvišje priznanje, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije SVEČANO LISTINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki jo prejmejo posamezniki za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo pa je Upravni odbor PZS sklenil, da prejmejo: BOMBEK Ivan PD Gornja Radgona za vsestransko, aktivno planinsko delo v PD Gornja Radgona in Pomurju FELDIN Dušan PD Kranj za vsestransko, aktivno in uspešno delo na področju prostovoljnega vodništva JAKI Stanislav PD Pošte Telekoma Ljubljana za vsestransko aktivno delo v PD Pošte Telekoma, MDO Ljubljane in PZS JERAM Janez PD Idrija za dolgoletno, vsestransko delo v PD Idrija, posebej na področju vzgoje KOGELNIK Roman PD Prevalje za dolgoletno in vsestransko delo v PD Ravne na Koroškem in na Koroškem KRIŠELJ Marjan PD RTV Ljubljana za vsestransko, uspešno planinsko delo, posebej na področju publicistike LENARČIČ Tine PD Trbovlje za vsestransko, uspešno planinsko delo v PD Trbovlje in Zasavju PODBREZNIK Martin PD Rimske Toplice za vsestransko, uspešno delo v PD Rimske Toplice, predvsem na področju markacijske dejavnosti STROJIN Tone PD Viharnik za vsestransko, uspešno planinsko delo, v planinski organizaciji Slovenije, posebej na področju publicistike VUČETIČ Drago PD Hrastnik za vsestransko, aktivno – organizacijsko planinsko delo v PD Hrastnik Slovesnost je povezovala Rada Polajnar. Kulturni del slovesnosti so popestrili citrar Tomaž Plahutnik ter pevca Lap in Majcenovič. Slovesnosti so se udeležili predstavniki ministrstev in Turistične zveze Slovenije. Še posebej sta navzoče pozdravila g. Nace Polajnar iz MŠZŠ R Slovenije in g. Andrej Babič iz TZS. Slavnostni govornik je bil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je zastavil nekaj vprašanj glede varovanja in zaščite gorskega sveta, sposobnosti vključevanja v nove procese finančnih pomoči iz Strukturnih skladov, Nature 2000,... Poudaril je, da je Slovenija premajhna za drobljenje ter da se premalo zavedamo, da je planinstvo preživelo skozi stoletje le s skupnimi deli in sodelovanjem. Mir, ključ za trajnostni razvoj gorskih območij, kot je geslo letošnjega 11. decembra - svetovnega dneva gora, pa je še kako pomemben za celotno človeštvo. In ob koncu je dejal, da so nam gore dana milost, uteha, moč in upanje, da pridemo na vrh, da se z vrha vrnemo. To so vzponi in sestopi življenja in to tistega veselja do življenja, ki ga najbolj popolno doživimo in sprejemamo le vrh gore, od koder se nam odpro nova planinska obzorja, nove smeri in "kaži"poti z željo, hotenji in vprašanji: kam ponovno na novi cilj, kjer se bomo spet srečali z "veseljem do življenja". In taka pota so prepletena s trdoto, robatostjo..., vendar pa z iskrenim doživetjem sreče in prijateljstva. Vsem se je zahvalil za vse dobro, kar so za gore in planinstvo naredili in mogočno utrdili bogati mozaik slovenskega planinstva. Advent naj izpolni radostna in lepa pričakovanja in želje, tako da bi bila božična praznovanja s kar največ topline in v Novem letu, da bi doživeli kar največ sreče in veselja v gorah, pa tudi osebnega zadovoljstva. V imenu nagrajencev se je zahvalil za izročena priznanja Tine Lenarčič. Metod Humar pa je ob zahvali podal še predlog, da PZS v naslednjem letu za Bloudkovo nagrado predlaga dovškega župnika g. Urbanijo, ki s svojimi dejanji nadaljuje delo Jakoba Aljaža. Foto: Tone Škarja Danilo Sbrizaj
https://www.pzs.si/novice.php?pid=684 28. 9. 2023