PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 11. april 2012, ob 0. uri

Izobraževalno-informacijske table ob reki Muri in pohod do Šentilja

V skladu s programom dela PD Paloma in Odseka za varstvo narave pri PD Paloma, smo 31. 3. 2012 organizirali postavitev izobraževalno-informacijske table ob reki Muri in pohod od Sladkega vrha do Šentilja.

PD_Paloma_postavitev_info_table_Mura_foto_Tadej_Ferk_2mala

V skladu s programom dela PD Paloma in Odseka za varstvo narave pri PD Paloma, smo 31. 3. 2012 organizirali postavitev izobraževalno-informacijske table ob reki Muri in pohod od Sladkega vrha do Šentilja. Pohoda se je udeležilo preko osemdeset pohodnikov, nekaj tudi iz drugih planinskih društev in drugih organizacij. Ob postavitvi so zbrane nagovorili predsednik PD Paloma Sladki vrh Franc Perko, župan občine Šentilj Edvard Čagran, Stojan Habjanič (Zveza društev Moja Mura), načelnik odseka za varstvo narave Darko Lorenčič in predstavnik ZRSVN OE Maribor Andrej Grmovšek, ki je izvedel med udeleženci tudi mini delavnico. Z akcijo smo želeli počastiti svetovni dan voda, 10-letnico Šentiljske planinske poti in praznik Občine Šentilj.

Še posebej pa smo želeli opozoriti na vse večje pritiske na naravo in zelo aktualne načrte pričetka energetskega izkoriščanja reke Mure. Reka Mura je ostala edina večja reka v Sloveniji, ki je ohranila veliko značilnosti, ki so jih druge reke že davno izgubile: številne loge, mrtvice, rokave, poplavne travnike. V teh habitatih je našlo svoje poslednje zatočišče veliko rastlinskih in živalskih vrst. Kar nekaj je takšnih, ki jih najdemo samo še ob Muri in nikjer drugje v Sloveniji, pa tudi v širšem Evropskem merilu.

Odgovorni v državi bi morali še posebej pazljivo razmisliti, ali je res potrebno, da uničimo še zadnji rečni biser v Sloveniji, habitat enkratne biotske pestrosti, ki nudi tudi številne naravne danost za razne možnosti tudi za zaslužek (turizem, eko-kmetovanjei), brez škodljivih posegov v naravo.

Sporočilo dogodka je bilo enostavno in jasno: »Reka Mura je biser, ki se ga ne more prodati ali prepustiti samo enim interesom ali skupini. Odgovornost in pravico do odločitve imamo vsi.«
Za pomoč pri izvedbi dogodka se zahvaljujemo vsem imenovanim, prav tako pa tudi lepa hvala vsem udeležencem, ki bodo upamo, prenesli sporočilo dogodka med čim več ljudi.

PD_Paloma_postavitev_info_table_Mura_foto_Tadej_Ferk_1mala

Odsek za varstvo narave pri PD Paloma
Foto Tadej Ferk

https://www.pzs.si/novice.php?pid=6860 21. 9. 2021