PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Donacije

Pravne osebe, ki so registrirane in zavezane za oddajo letnih davčnih poročil imajo možnost , da uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove po določbi 59. člena ZAKONA o davku od dohodkov pravnih oseb - objavljen v Ur. l. RS 117/2006, spremembe 90/2007, 56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, za odhodke, ki so bili izplačani za humanitarne, kulturne, znanstvene, športne in druge namene. Izplačila morajo biti izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti - klubi in društva - v višini 0,3 % obdavčenih prihodkov v davčnem obdobju .

Planinska organizacija pokriva zelo široko področje delovanja. Večino dela opravijo naši člani prostovoljno. Bogato razvito je prostovoljno planinsko vodništvo, markacisti opravijo vse delo pri urejanju planinskih poti kot prostovoljci, prav tako pa tudi celotna dejavnost mladih temelji na prostovoljstvu.

Na vas se obračamo s prošnjo, da z donacijo podprete naše delovanje. Donacijo lahko namenite splošnemu delovanju planinske zveze, lahko pa jo namenite točno določenemu področju, recimo urejanju planinskih poti, dejavnosti mladih idr.

Če imate kakršnokoli vprašanje s tega področja, se, prosimo, obrnite na generalnega sekretarja PZS, 01 43 45 682, generalni.sekretar@pzs.si.

Sredstva lahko nakažete na TRR: SI56 6100 0001 6522 551, odprt pri Delavski hranilnici (BIC: HDELSI22), pripišite tudi namen donacije sredstev.

Pravne osebe, ki so registrirane in zavezane za oddajo letnih davčnih poročil imajo možnost , da uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove po določbi 59. člena ZAKONA o davku od dohodkov pravnih oseb - objavljen v Ur. l. RS 117/2006, spremembe 90/2007, 56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, za odhodke, ki so bili izplačani za humanitarne, kulturne, znanstvene, športne in druge namene. Izplačila morajo biti izplačana osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšnih dejavnosti - klubi in društva - v višini 0,3 % obdavčenih prihodkov v davčnem obdobju

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=69 17. 4. 2024