PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 22. december 2004, ob 0. uri

SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO R SLOVENIJE IN PODPISAN SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU PRI USPOSABLJANJU IN IZPOPOLNJEVANJU PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE

Sporazum se nanaša na medsebojno sodelovanje pri usposabljanju in izpopolnjevanju pripadnikov Slovenske vojske ter medsebojni izmenjavi izkušenj. Sporazum je podpisan za dobo 5 let. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dne 22. 12. letos je minister za obrambo R. Slovenije g. Erjavec s sekretarjem na istem ministrstvu g. Miranom Bogatajem sprejel na novoletni sprejem delegacijo PZS v sestavi g. . Franci Ekar, g. Tone Škarja in g. Danilo Škerbinek. Beseda je tekla o številnih zadevah, ki ta trenutek povezujejo obe strani, pa tudi o bodočih projektih, ki bodo zahtevali še tesnejšo sodelovanje, da bo prišlo do njihove realizacije v skupno dobro.. Naj vsebine na kratko predstavimo: - kratka predstavitev delovnja PZS - nedavni podpis pogodbe o sodelovanju s 15. letalsko brigad SV za potrebe naših markacistov za helikopterski prenos orodja in materiala ter za potrebe oskrbe planinskih postojank; -sodelovanje slovenske vojske pri alpinističnem izobraževanju šerp v Nepalu; -sodelovanje predstavnikov SV v bodočih alpinističnih odpravah v svetovna gorstva; -napovedana reorganizacija GRS S; -aktivnosti za ohranitev sredstev iz virov FIHO za delo GRS S in razjasnitev vprašanja, ali je res, da je pogoj za pridobitev »humanitarnega statusa« samostojni pravni status, o izpostavljenem vprašanju PZS še ni prejela uradnega odgovora. -popustu za udeležence vojaških tečajev v planinskih kočah; -poravnava stroškov reševanja in pomoči za osebe, ki se poškodujejo pri adrenalinskih športih in zavarovanje za tak primer; po predlogu naših sogovornikov bi naj PZS vodila tozadevni informativno-pripravljalni projekt. Ob koncu se je predsednik PZS zahvalil obema sogovornikoma za dobro dosedanje sodelovanje in jima zaželel dobro ter uspešno novo leto.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=692 5. 7. 2022