PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Usposabljanja

Planinska zveza Slovenije in planinska društva si ves čas prizadevamo za osnovno dopolnilno usposabljanje svojih članov, pa tudi tistih, ki si še niso izbrali "svojega" planinskega društva. Tistim, ki jih to zanima, so na voljo različni tečaji, od katerih je največ zanimanja za usposabljanje vodnikov, varuhov gorske narave in alpinistov. Vsi programi obsegajo tudi informacije s področja osebne varnosti. Vsa usposabljanja potekajo po programih, verificiranih s strani Strokovnega sveta Vlade RS za šport. Planinska zveza Slovenije ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (status podeljuje Ministrstvo za šolstvo in šport RS).

pzs_kako_varno_v_gore_foto_matej_ogorevc_m2
   

Usposabljanja planinskih kadrov potekajo pod okriljem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS

Izvajalci posameznih usposabljanj so:

klicaj_h_200_px >>> Navodila za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=7 15. 7. 2024