PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


nedelja, 3. junij 2012, ob 0. uri

Odprtje Doma pri izviru Završnice

Planinsko društvo Žirovnica je v soboto, 2. junija 2012, organiziralo prireditev ob odprtju Doma pri izviru Završnice. Kljub meglenemu in deževnemu vremenu se je odpdrtja doma udeležilo lepo število planincev in domačinov.
Planinski dom pri izviru Završnice so žirovniški planinci pričeli obnavljati leta 1996, praktično takoj po ustanovitvi planinskega društva. Nekdanja karavla in kasneje Iskrška koča, poimenovana Dom Janeza Rezarja, je kljub številnim oviram z leti dobivala podobo modernega planinskega objekta. Številne prostovoljne akcije članov društva in domačinov so obrodile sadove. Danes na mestu nekdanje karavle stoji sodoben planinski dom, ki bo služil planincem, ki obiskujejo področje Zelenice, Stola, Srednjega vrha in Vrtače. Stoji namreč na povezovalni trasi med Ljubeljem in vrhom Stola. Seveda pa bo potrebno za nemoteno delovanje doma zgraditi še čistilno napravo, urediti pravni status doma in pridobiti lastništvo od MORS.

V uradnem delu, ki se je pričel ob 12. uri je najprej nastopila mešana pevska skupina dr. France Prešeren iz Žirovnice. Nato je zbrane nagovoril predsednik PD Žirovnica Anže Feldin, ki je orisal zgodovino gradnje doma. Žirovniški župan Leopold Pogačar se je zahvalil vsem, ki so karkoli pomagali, da ima danes dom takšno podobo. Občina Žirovnica je namreč vseskozi sodelovala pri urejanju pravnih zadev, glede gradnje in seveda z finančnimi sredstvi. Podpredsednik PZS Tone Tomše je pohvalil izredno lep objekt in povedal, da PZS pripravlja kar nekaj novosti na področju planinskega gospodarstva, ter zaželel, da bi objekt služil svojemu namenu. Kot zadnji govornik pa je nastopil predsednik PD Radovljica Franci Ažman, ki je poudaril, da je dom lepa povezava med Roblekovim domom, Valvasorjevim domom in Planinskim domom na Zelenici. Obenem je pohvalil tudi zgledno sodelovanje vseh treh planinskih društev, ki s temi domovi upravljajo.

Po uradnem delu je za dobro razpoloženje poskrbel ansambel Trio KIM. V domu je potekala multivizijska predstavitev obnove doma in stojnica s predstavitvijo delovanja PD Žirovnica. Organiziran je bil tudi srečelov. Nekaj načrtovanih aktivnosti pa je zaradi slabega vremena žal odpadlo.

Tone Tomše

https://www.pzs.si/novice.php?pid=7038 28. 9. 2023