PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 16. julij 2012, ob 0. uri

Podaljšan razpis KPP PZS za smerne table 2012

Komisija za planinske poti PZS na podlagi sklepa 5. korespondenčne podaljšuje RAZPIS za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh do 31. avgusta, oziroma do porabe sredstev.
Komisija za planinske poti PZS na podlagi sklepa 5. korespondenčne podaljšuje

RAZPIS

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh do 31. avgusta, oziroma do porabe sredstev.

Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh v višini 50 %, ter financiranje postavitve usmerjevalnih tabel, ki označujejo traso Slovenske planinske poti (SPP) v višini 100 %.

Višina  sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je po prvotno objavljenem razpisu 21.625,00 EUR, in 3.000,00 EUR iz planinskega sklada za table, ki označujejo traso SPP.

Na razpis se lahko prijavijo  planinska društva , ki vzdržujejo planinske poti in pri svojem delu izvajajo sklepe UO PZS. S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo.

Table morajo biti postavljene najkasneje do 31. oktobra 2012, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil.

Prijava mora vsebovati:
  • skice usmerjevalnih tabel v Microsoft Word datoteki na predlogah, ki so priloga tega razpisa,
  • podatek, ali tabla označuje traso SPP,
  • skupno število smernih tabel, pritrdilnih konzol in drogov,
  • podatek o načinu pritrditve smerne table (kovinski drog, lesen drog, zid ...),
  • fotokopijo zemljevida, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.

Postopek naročila in poročanja:
  • PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za smerne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo
  • PZS izstavi PD račun za polno ceno tabel in materiala, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom.
  • PD prevzame in namesti table, ter po končani namestitvi pošlje na KPP pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa.
  • Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
  • Ko so izpolnjeni vsi pogoji (poročilo mora biti poslano do zgoraj navedenega roka), PZS povrne planinskemu društvu 50 % polne cene tabel in materiala (pritrdilne konzole, drogovi), za table in material (pritrdilne konzole, drogovi) na trasi SPP pa 100 %.

V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da tabel ne more postaviti, mora o tem nemudoma pisno  obvestiti KPP PZS.

V kolikor bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, ali da je prijavitelj posredoval lažno poročilo o postavitvi, bo prijavitelj dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel.

Polne cene tabel (z DDV) in materiala za pritrditev so naslednje:
smerna tabla mala
32,00 €
smerna tabla velika
42,60 €
kovinski drog
30,00 €
leseni drog
20,00 €
cevni nosilec table
07,80 €

Oblika tabel in napisi so v skladu z zakonom o planinskih poteh.

Velikost tabel
Velikost tabel Za en ali dva napisa uporabljamo smerne table dimenzije 145 mm x 500 mm (mala smerna tabla).
Za tri ali štiri napise pa smerne table dimenzije 200 mm x 500 mm (velika smerna tabla).

PRIJAVA
Prijava mora biti poslana najkasneje do 31. avgusta 2012, oziroma do porabe sredstev na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, Dvorakova 9,  p. p. 214, 1001 Ljubljana  ali osebno vročena v tajništvu PZS,  Dvorakova 9, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: pota@pzs.si. Naziv sporočila naj bo »Prijava na razpis KPP za smerne table«.

V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.

Planinskim društvom, ki so se prijavila na razpis do 1. julija, se bo po  oddaji poročil o postavitvi prav tako povrnilo 100 % stroškov nabave tabel in materiala, ki označujejo traso SPP.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu KPP Klemenu Petku, email: klemen.petek@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.

Načelnik KPP PZS:
Igor Mlakar l.r.
                                                    Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik l.r.
 
Priloge:
ZIP Predloge tabel (77,20 KB)
ZIP Obrazci za poročila (14,51 KB)
---------------------------------------
Povezana novica:
-          Razpis Komisije za planinske poti PZS za smerne table


https://www.pzs.si/novice.php?pid=7167 19. 7. 2024