PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 30. januar 2013, ob 0. uri

Podeljeni prvi certifikati Okolju prijazna planinska koča

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje tistim planinskim kočam, ki so vpisane v register planinskih koč in imajo status planinske koče, ter planinskim učnim centrom, ki so v lasti PZS ali PD. Planinske koče in objekti, ki so prejemniki tega priznanja s svojim celokupnim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje.
Takšen certifikat v obliki znaka z napisom »Okolju prijazna planinska koča«, izobešen na vidnem mestu v koči, bo jasno sporočilo obiskovalcem, da si planinsko društvo posredno preko oskrbnika oziroma upravljavca v največji možni meri in nenehno trudi, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči. Za dosego tega cilja pa igrata glavni vlogi opremljenost koče ter usposobljenost in motiviranost osebja.

Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« so:
• istovetnost ciljev in stremljenj upravljavca (najemnika/oskrbnika) s cilji planinskega društva,
• okolju prijazno in energetsko učinkovito upravljanje planinske koče,
• upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove investicije v oskrbovalne in odstranjevalne naprave morajo biti v skladu z najnovejšim stanjem tehnike na tem področju,
• upoštevanje usmeritev in dogovorov na ravni Planinske zveze Slovenije.

V letu 2011 je bila opravljena poskusna presoja 6 planinskih koč, na podlagi katere se je dopolnil vprašalnik, ki ga za podeljevanje znaka uporabljajo planinske zveze Nemčije, Avstrije in Južno Tirolske, in je sedaj prilagojen našim planinskim kočam.

Na 2. konferenci o planinskem gospodarstvu, ki je bila v soboto, 26. januarja 2013, pa so slovesno podelili prve certifikate OPPK (presoja planinskih koč in planinskega učnega središča je potekala v letu 2012).

Prvi prejemniki certifikata Okolju prijazna planinska koča so:

GK_PZS_Konf_planinskega_gospodarstva26_1_2013_foto_Matej_Planko_103
Na slovesni podelitvi prvih certifikatov Okolju prijazna planinska koča s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom (spredaj levo) in načelnikom Gospodarske komisije PZS Alešem Glavnikom (drugi z desne v drugi vrst), foto Matej Planko

Pripravila Zdenka Mihelič
----------------------------------------

Povezana
novica:
Podeljevanje znaka Okolju prijazna koča - poziv za oddajo vlog

https://www.pzs.si/novice.php?pid=7809 25. 3. 2023