PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 6. marec 2013, ob 0. uri

Razpis za najem Vojkove koče na Nanosu

Planinsko društvo Postojna objavlja javni razpis za oddajo v najem Vojkove koče na Nanosu z zbiranjem pisnih ponudb. Rok za oddajo ponudb: 18. marec 2013.
Vojkova koča na Nanosu, 1240 m.

Razpisna dokumentacija je razpoložljiva v obliki DOCODTPDF.

Pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč; spletna stran PZS

PRIJAVE: Kandidat se na razpis prijavi tako, da pošlje izpolnjen razpisni obrazec skupaj s prilogami do 18. marca 2013 priporočeno po pošti na naslov Planinsko društvo Postojna, Trg padlih borcev 5, p. p. 11, 6230 Postojna.

Dodatna pojasnila in informacije dobite na: info@pdpostojna-drustvo.si.

Vabljeni.

PD Postojna
https://www.pzs.si/novice.php?pid=7938 4. 12. 2021