PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Gorska narava

GORSKA NARAVA IN OKOLJE

Ena od osnovnih nalog planinske organizacije je varovanje gorske narave in okolja. Prizadevamo si in iščemo podporo za dosego naravnega in takega ravnanja v planinskem svetu, ki mu ne bo škodovalo. S stališči in usposabljanjem članstva želimo naravo obvarovati za kasnejše rodove. Plod vsega tega je tudi pridobljen status društva v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ki ga ja PZS podelilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Powepoint predstavitev Komisije za varstvo gorske narave

Spletna stran Komisije za varstvo gorske narave

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=8 26. 9. 2023