PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Ali pravice A članov glede povrnitve stroškov reševanja v tujih gorah veljajo tudi v primeru, da pride do nesreče na alpinistični odpravi?

Pravice iz zavarovanja ne veljajo za člane alpinističnih odprav pri aktivnostih nad 6.000 m n. v., kar je potrebno dodatno zavarovati, kar se lahko stori tudi preko PZS.
https://www.pzs.si/faq.php?pid=8 15. 7. 2020