PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 21. marec 2013, ob 0. uri

Razstava o Ivanu Šumljaku in 60-letnici Slovenske planinske poti

15. marca so v razstavišču Pokrajinskega arhiva v Mariboru odprli razstavo o Slovenski planinski poti. Razstavo je pripravil MDO PD Podravja v sklopu 120-letnice praznovanja ustanovitve SPD v sodelovanju s PD Maribor Matica in Pokrajinskim arhivom Maribor.
V prepolni dvorani so obiskovalci v uvodnem delu prisluhnili sklopu predstavitvenih predavanj, vezanih na SPP. V uvodnem delu je osebnost Ivana Šumljaka predstavil Srečko Pungartnik, član PD Maribor Matica, ki je Šumljaka tudi osebno poznal. Spregovoril je o njegovem življenju, delovanju v društvu in rojstvu magistrale, kakor je poimenoval prvo vezno pot v Evropi in na svetu sploh. V Pokrajinskem arhivu so dodali arhivsko gradivo, iz katerega je razvidno, da je bil denimo Šumljak odličen dijak mariborskega učiteljišča, dodani pa so tudi nekateri njegovi osebni predmeti. Bil je nosilec značke markacistov št. 1., odličen predavatelj, fotograf, slikar. Razstavljen je tudi njegov akvarel Motiv s Pohorja. Anekdote iz Šumljakovega življenja, ki jih je nanizal Srečko Pungartnik, so prisotnim odkrile značaj planinca, vizionarja, predvsem pa skromnega popotnika, avtorja prve planinske poti.

Igor Mlakar, načelnik Komisije za planinske poti PZS, je predstavil značilnosti SPP v sliki in besedi. Opozoril je na vseslovensko akcijo markiranja poti in značilnosti, ki jih ob tej poti lahko srečamo. Med prvimi dobitniki znaka SPP sta bila tudi Stanka in Tone Demšič iz PD Tam. Tone je slikovito opisal tedanjo hojo, planinske koče, tedanjo opremo in obžalovanje, da so bili tedaj fotoaparati redkost.

Ob zadržanosti Klemna Trilerja je njegov podvig, ko je v letu 2012 v rekordnem času 8 dneh 14 urah in 45 minutah pretekel SPP, predstavil Uroš Feldin, njegov spremljevalec na tem podvigu in rojak. Predstavil je tudi svoje izkušnje, saj že osmič osvaja vrhove in doline te čudovite poti. Marko Lenarčič, direktor GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, je podal nekaj misli o možnosti uporabe SPP kot turistične zanimivosti.

Razmišljanja o SPP je strnil predsednik PZS Bojan Rotovnik, ki je poudaril pomen SPP za planinstvo, aktivnosti, ki se bodo v letošnjem letu še zvrstile in povabil prisotne k ogledu razstavnih panojev.

Razstava je na 12 panojih zajela utrinke iz SPP in zaključuje z vabilom, da se planinci podajo na pot. Razstava, ki jo je pripravila Slavica Tovšak, je rezultat sodelovanja in pripravljenosti mnogih planincev, ki so brezplačno darovali fotografske posnetke, ki so jih ujeli na poti. Iz njihove bogate zakladnice bi lahko pripravili še nekaj razstav. Posebno zahvalo so si prislužili: Alenka Galun, Ciril Tovšak, Srečko Pungartnik, Ernest Preglav, Maruška Lenarčič, Valter Valenčič, Andrej Stritar in drugi. Naslednji dan so se člani PD Maribor Matica in člani Odbora za poti pri MDP PD Podravja, simbolično odpravili na pot, ki jo je pred 60 leti tako čudovito začrtal profesor Ivan Šumljak.

Slavica Tovšak

https://www.pzs.si/novice.php?pid=8001 15. 7. 2024