PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 25. april 2013, ob 0. uri

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« - poziv za oddajo vlog 2013

Planinska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje. Rok za oddajo vlog: 31. maj 2013.
PODELJEVANJE CERTIFIKATA »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA«

Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« objavljamo

POZIV ZA ODDAJO VLOG 

Planinska zveza Slovenije nadaljuje s podeljevanjem certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje.

V lanskem letu je bila opravljena presoja sedmih planinskih koč in PUS Bavšica. Vsi objekti so izpolnjevali zahtevane kriterije za pridobitev certifikata.
Vprašalnik za pridobitev certifikata je sestavljen iz sedmih poglavij. Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča mora izpolnjevati in kriterije, ki naj bi jih izpolnjevala. Slednji kriteriji se točkujejo, in od skupnega števila 102 točk, jih mora koča za pridobitev znaka doseči vsaj 34. Vprašalnik je priloga tega razpisa.

Vsa planinska društva, ki imajo planinske koče, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata  lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS.  Rok za oddajo pisnih vlog, v kateri je potrebno navesti, katero kočo vključujete v ocenjevanje,  je petek, 31. maj 2013.  Vlogo je potrebno poslati na naslov
Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, Dvorakova 9, p.p.: 214, 1001 Ljubljana, s pripisom »Okolju prijazna planinska koča«
ali oddati v glavni pisarni PZS v času uradnih ur
ali pa poslati po elektronski pošti na naslov: gospodarska.komisija@pzs.si.

Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program, poteka izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči, ali želi sodelovati  in s katerimi svojimi kočami.
Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje za obdobje 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ponovno prijaviti svojo kočo za pregled. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev. 

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak in listino ter stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega obiska, v kolikor bo potreben, pa PD.


Načelnik Gospodarske komisije PZS:
Aleš Glavnik
Predsednik strokovne komisije:
Drago Dretnik
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

Prilogi:
PDF Vprašalnik za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« (216,15 KB)
ZIP Pravilnik o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« (353,79 KB)

https://www.pzs.si/novice.php?pid=8138 15. 7. 2024