PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 27. junij 2013, ob 0. uri

Poziv planinskim društvom, ki upravljajo s planinskimi kočami I. kategorije

Na posvetu s planinskimi društvi, ki upravljajo z vsaj tremi planinskimi kočami, posvet je bil 9. 5. 2013 v prostorih Planinske zveze Slovenije, je bila s strani planinskih društev dana pobuda za ustanovitev Podkomisije za visokogorske postojanke, ki naj bi delovala v okviru Gospodarske komisije PZS.
Gospodarska komisija PZS je na svoji 10. seji pobudo obravnavala in podpira ustanovitev omenjene podkomisije, ki se bo ukvarjala s problematiko poslovanja planinskih koč I. kategorije (oskrbovanje, energija, ekologija, cene itd.). Podkomisija bo ustanovljena in bo začela delovati predvidoma v začetku septembra.

Planinska društva, ki upravljajo s planinskimi kočami I. kategorije pozivamo, da podajo predloge članov (članic), z njihovim soglasjem, ki bi bili pripravljeni delovati v novonastali podkomisiji. Rok za oddajo predlogov je 1. 8. 2013 podaljšan do 20. 8. 2013 (sprememba 10. 7. 2013). Predloge pošljite po elektronski pošti na naslo: gospodarska.komisija@pzs.si.

Lep planinski pozdrav!   
                                                                                                                                                                
Načelnik GK PZS:
Aleš Glavnik
https://www.pzs.si/novice.php?pid=8333 4. 12. 2021