PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 23. julij 2013, ob 0. uri

Javni razpis za oddajo Iztokove koče pod Golaki v najem

Planinsko društvo Ajdovščina objavlja Javni razpis za oddajo Iztokove koče pod Golaki od 1. 9. 2013 dalje. Rok za prijavo na razpis: 10. 8. 2013.
RAZPISNI POGOJI:

Opis planinske koče: Iztokova koča pod Golaki leži na 1260 metrih nadmorske višine. Dostopna je po gozdni poti. V poletnem času je možen dostop z osebnim vozilom. Koča je kategorije 2b in ni gostinski objekt.

Ostali pogoji razpisa:

1. Da je interesent samostojni podjetnik (s. p.) ali lastnik d.o.o. (dokazilo registracija).
2. Da izpolnjuje pogoje, ki so predpisani za izvajalca storitev, ki obiskovalcem koče ponujajo hrano in pijačo.
3. Da ponudi ustrezno najemnino za čas letne in zimske sezone.
4. Da priloži program ponudbe v koči ter aktivnosti, ki so vezane na planinsko dejavnost.

Rok za prijavo na razpis je do 10. 8. 2013.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:
Planinsko društvo Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili najemno pogodbo. Prednost pri izbiri imajo člani PD Ajdovščina. O izbiri bomo interesente obvestili v roku 8 dni od poteka razpisa.
Podrobnejše informacije dobite na tel. 031 853 405.

Upravni odbor PD Ajdovščina
https://www.pzs.si/novice.php?pid=8409 13. 4. 2021