PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 27. julij 2013, ob 0. uri

Vseslovenska akcija obnove Slovenske planinske poti - Koroška

OPP MDO PD Koroške je organiziral skupno delovno akcijo, ob 60-letnici Slovenski planinski poti v soboto, 6. 7. 2013, od 7. do 19. ure. Ta dan smo skupaj organizirali Tončkov dan in praznovanje 60-letnice Slovensko planinsko pot.
Markacisti PD Slovenj Gradec
Urejali pot od Grmovškovega doma do Kremžarice ter namestili novo skrinjico z žigi in vpisno knjigo. Postavili so dva drogova in zamenjali pet smernih tabel.
Na relaciji Slovenj Gradec-Poštarski dom pa smo speljali novo pot preko vode, ker se je stara brv porušila. Na akciji so sodelovali, Marjan Popič, načelnik markacistov Slavko Pogorelčnik, Marjan Krevh in Slavko Petelin.
Število opravljenih ur 12 x 4 markacisti je 48 ur prostovoljnega dela.

Markacisti PD Črna
Dom na Smrekovcu - Bela peč, na tej poti smo obnovili markacije, jo očistili in postavili nov smerokaz na Beli peči. Akcije se je udeležilo vseh šest članov markacijskega odseka Črna, Nežka Pečovnik, Franc Štrukl, Roman Močnik , Marta Prah, Franc Kranjc, Bojan Šipek.
Delo smo opravili v dveh skupinah po 12 ur krat 6 markacistov je 72 prostovoljnih ur.

Markacisti PD Mežica
Urejanje poti Koča na Grohot, Durce.
Obnovili smo obledele markacije, očistili zasuta odvodnjavanja in postavili nov most čez udor, ki ga je naredila zima. Za postavitev mostu smo potrebovali dva dni.
Delo smo opravili v dveh dneh 12ur krat 2 dni, 3 markacisti je 72 ur.
Sodelovali so Jože Oprešnik, Matjaž Mlačnik, Franc Krivec

Koroški markacisti smo v okviru akcije opravili 192 prostovoljnih ur.

Vodja OPP MDO PD Koroške
Roman Močnik

https://www.pzs.si/novice.php?pid=8417 5. 12. 2023