PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 18. januar 2014, ob 0. uri

19. seja UO PZS: potrjeni prejemniki certifikatov OPPK in DPPK ter nova selektorja slovenske članske in mladinske reprezentance v šp. plezanju

V četrtek, 16. januarja 2014, je v sejni sobi Hale Tivoli v Ljubljani potekala 19. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. Od 26 članov Upravnega odbora PZS se jih je udeležilo 21 (80,77 %). Sejo je vodil predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Devetnajsta seja UO PZS je imela na dnevnem redu 14 točk, od katerih pa dve nista bili obravnavani, saj je bila izglasovana umaknitev točke s podrobnim finančnim načrtom PZS za 2014, posledično pa je bila umaknjena še točka glede Planinskega sklada.

Pred začetkom seje je Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS in član Komisije za planinske poti PZS, članom UO PZS prvič predstavil Slovensko turnokolesarsko pot (kot transverzalo, ki bo krožna pot po praktično celi Sloveniji) in kataster planinskih poti.

Na seji je bilo sprejetih in potrjenih več pomembnih zadev, med drugim so člani UO PZS dali soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju.

Selektor članske reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014-2017 je postal Roman Krajnik (Plezalni klub Škofja Loka), selektor mladinske reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014-2017 pa je postal Anže Štremfelj (PD Kranj).

Roman Krajnik se zadnja leta profesionalno ukvarja s športnim plezanjem in kot trener beleži velike uspehe. Bil je tudi trener mladinske reprezentance, zadnja 4 leta pa je bil prvi glavni trener članske reprezentance pod vodstvom prejšnjega selektorja Simona Margona. Je tudi trener naše najboljše šp. plezalke Mine Markovič.
Anže Štremfelj pleza od mladih nog, šp. plezanje je treniral tudi sam, sedaj pa trenira druge; v mladinski reprezentanci je bil zadnjih 5 let trener, je tudi trener ene izmed naših najuspešnejših šp. plezalk Maje Vidmar.
Ob nova selektorja sta ob tem podpisala tudi selektorski pogodbi.

V točki o planinskem gospodarstvu so potrdili prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči - to sta Vojkova koča na Nanosu in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti; in vpis nove planinske koče v seznam planinskih koč PZS III. kategorije. Vpiše se Planinska koča v Tihi dolini (925 m). Koča je v lasti Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Gora.
Seznam/register planinskih koč tako sedaj zajema 177 planinskih koč, zavetišč in bivakov.

Člani UO PZS so potrdili tudi nove prejemnike certifikata Okolju prijazna planinska koča (OPPK, za obdobje 2014-2018) in prve prejemnike certifikata Družinam prijazna planinska koča (DPPK, za obdobje 2014-2018). Za certifikat OPPK je kandidiralo 6 planinskih koč, od katerih jih je 5 izpolnjevalo pogoje in bilo potrjenih za prejem certifikata; za certifikat DPPK pa je od 13 planinskih koč kandidatk izpolnjevalo 12 kandidatk, ki jih je UO PZS tudi potrdil.
Certifikati bodo prejemnikom predvidoma podelljeni na 3. konferenci o planinskem gospodarstvu v soboto, 1. februarja 2013, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v času sejma Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, kjer se bo predstavljala tudi PZS.
Poglejte si lanske - prve prejemnike certifikata Okolju prijazna planinska koča (za obdobje 2013 do 2017).

Generalni sekretar PZS Matej Planko je med drugim poročal o stanju nepremičnin v poslovnih knjigah PZS, o članarini PZS 2013 (delni pregled), pa o aktivnostih v Planinski zvezi in njenih komisijah v obdobju od pretekle seje UO PZS,  vmesno poročilo Komisije za pripravo volitev PZS 2014 pa je podal njen vodja Jože Melanšek. Na razpis je prispelo 23 pošiljk s strani društev, s skupaj 43 kandidaturami, med katerimi je več društev predlagalo iste kandidate.  Prejeta je bila ena kandidatura za predsednika PZS, štiri kandidature za podpredsednike PZS  in dve kandidaturi za predsednika MDO PD. Za slednje zbiranje kandidatur še poteka, in sicer do 10. 2. 2014, ko se izteče rok za oddajo kandidatur za vse ostale organe PZS, skladno z Razpisom volitev za organe PZS v mandatu 2014-2018.

Generalni sekretar Planko je ob tem najavil tudi prihajajoče zimske posvete za planinska društva (28. 1. 2014 - Maribor, 30. 1. 2014 - Trzin, 4. 2. 2014 - Postojna, 6. 2. 2014 - Laško, več o zimskih posvetih  >>>) in 3. konferenco planinskega gospodarstva, ki bo na Gospodarskem razstavišči  v Ljubljani 1. 2. 2014 (več o konferenci  >>>)

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil rezultate jesenske spletne ankete za planinska društva, skupaj je izpolnilo anketo 187 (oz. 177 plus 10) planinskih društev od takratnih 278, kar je 67,3 %, dobljeni rezultati pa so zelo reprezentativni tudi za planinsko dejavnost na vseh področjih (mladi, alpinizem, šp. plezanje, gospodarstvo, planinske poti, planinska kultura, varstvo gorske narave, planinske aktivnosti ...).

UO PZS je razpravljal tudi o statusu Slovenskega planinskega muzeja in potrdil sklepa, da soglaša s predlogom preoblikovanja Slovenskega planinskega muzeja v samostojno notranjo organizacijsko enoto nadrejenega Gornjesavskega muzeja Jesenice na način, ki mu bo omogočila finančno in programsko transparentnost delovanja ter zagotavljala njegovo prepoznavnost in mu omogočila nadaljnji razvoj; ter da pooblašča predsedstvo PZS, da v okviru Poslovnega odbora Slovenskega planinskega muzeja ali v neposrednih razgovorih z MK in ustanovitelji nadrejenega muzeja, izvaja vse aktivnosti za doseganje zgoraj navedenega cilja ter v okviru finančno sprejemljivih možnosti PZS zagotavlja ustrezno sofinanciranje delovanja Slovenskega planinskega muzeja.

Člani UO PZS so potrdili še določitev območij delovanja meddruštvenih odborov planinskih društev in dali soglasje k novemu Pravilniku MK PZS.

Naslednja seja UO PZS bo 6. marca 2014.

Zdenka Mihelič
https://www.pzs.si/novice.php?pid=8957 22. 9. 2023