PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 5. februar 2014, ob 0. uri

Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave PZS 2014

Komisija za varstvo gorske narave PZS vas vabi na Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki bo v soboto, 22. februarja 2014, ob 15. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
VABILO

  Na podlagi prvega odstavka 17. člena Pravilnika komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 11, z dne 15. 11. 2004) sklicujem

ZBOR DELEGATOV KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS

v soboto, 22. februarja 2014, ob 15. uri,
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig.

DNEVNI RED:
 1. Evidentiranje prisotnosti (od 14.30 do 15.00 ure)
 2. Predavanje z naravovarstveno vsebino (1 h)
 3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora KVGN
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2013
 6. Razprava o poročilih in potrditev poročil
 7. Obravnava in potrditev pravilnika KVGN
 8. Razrešnica organom KVGN in volitve novih organov KVGN
 9. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2014
 10. Podelitev priznanj dr. Angele Piskernik
 11. Razno
Pred zborom bo za vse prisotne ob 14. uri organizirano kosilo. V dopoldanskem času bo na Igu potekalo licenčno izpopolnjevanje Varuhov gorske narave.
Vabljeni ste vsi varuhi gorske narave in gorski stražarji, pravico glasovanja pa imajo vodje odborov za varstvo gorske narave pri MDO PD- jih oz. delegati ter naključno izbrani varuhi gorske narave.

Lep planinski pozdrav!

Načelnica KVGN PZS
Irena Mrak l.r.


Pojasnilo:
Po Pravilniku komisije za varstvo gorske narave PZS (2. odst. 16. člena) imajo:
MDO PD Gorenjske, Koroške, Ljubljane, Podravja, Savinjske in Zasavja po 2 delegata, ostali pa po enega - skupaj 18 delegatov. Vodje OVGN naprošamo, da sporočijo imena delegatov.
Enako število delegatov (18) sestavljajo tudi varuhi gorske narave - izbrani naključno izmed do sedaj 228 usposobljenih VGN po vsej Sloveniji.
Zaradi zagotavljanja pogojev za potek zbora in zaradi naročila zadostnega števila kosil pred zborom prosimo, če svojo udeležbo (sami ali preko vodij odborov za VGN v MDO PD) najkasneje do torka, 18. 2. 2014, sporočite strokovnemu sodelavcu KVGN Klemnu Petku, email: klemen.petek@pzs.si, tel.: 01 43 45 683. V kolikor želite imeti vegetarijansko kosilo, vas prosimo, da to navedete ob prijavi.

Gradivo:
PDF Poročilo o delu KVGN PZS za leto 2013 (147,53 KB)
PDF Finančno poročilo KVGN PZS za leto 2013 in finančni načrt za 2014 (152,37 KB)
PDF Program dela KVGN PZS za 2014 (169,18 KB)
PDF Pravilnik KVGN PZS - predlog z obrazlozitvijo (137,60 KB)
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9015 20. 5. 2024