PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 10. februar 2014, ob 0. uri

Poziv planinskim društvom glede zaprtosti/odprtosti planinskih poti

Kot ste verjetno že seznanjeni, je predsednik PZS Bojan Rotovnik v petek, 7. 2. 2014, glede na naravno katastrofo, ki je v zadnjem tednu dni zajela Slovenijo, odobril začasno zaprtje večine planinskih poti (http://www.pzs.si/novice.php?pid=9030) in sicer v tistih občinah, za katere smo po preverjanju na terenu uspeli pridobiti informacijo, da so planinske poti lahko poškodovane ali neprehodne zaradi žledoloma ali snegoloma.
Vsa planinska društva, skrbnike planinskih poti, prosimo, da na el. naslov poskodbe.poti@pzs.si in info@pzs.si ali na naslov »Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana« do četrtka, 13. 2., sporočite seznam planinskih poti, ki bodo zaradi posledic žledoloma ali snegoloma do vašega preklica zaprte. 

Zbrana obvestila o zaprtju bomo objavili v planinskih medijih, hkrati pa bomo za pomoč pri obveščanju javnosti prosili tudi sredstva javnega obveščanja. Glede na splošno nevarnost gibanja v gozdovih, ki jih je prizadela naravna ujma, vam priporočam, da planinske poti v vašem skrbništvu zaprete tudi, če lahko upravičeno domnevate, da so planinske poti delno ali v celoti neprehodne.

Oglede planinskih poti opravite, ko se razmere umirijo in ko za gibanje v gozdovih ne bo več veljala splošna nevarnost. V petek, 14. 2., bo predsednik PZS javnost seznanil z odpravo splošne zapore večine planinskih poti in od takrat naprej bo zapora veljala samo še za tiste planinske poti, ki jih boste zaprli skrbniki planinskih poti.

Sporočamo vam tudi, da bo v ponedeljek ali torek Komisija za planinske poti PZS vsem planinskih društvom poslala podrobnejša navodila glede postopkov zapiranja planinskih poti ter prve informacije glede preverjanja stanja ter ocenjevanja škode. Prosim tudi, da spremljate spletno stran PZS (www.pzs.si) in podstran PZS (http://stanje-poti.pzs.si/), kjer bomo vsa tovrstna obvestila redno objavljali.

V PZS hkrati priporočamo in pozivamo:
  • Gibanje v naravnem okolju v teh dneh naj bo omejeno le na položnejša in nižje ležeča območja, ki so dovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov ter izven gozdov in od žleda prizadetih območij.
  • Zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov odsvetujemo tudi obisk gora, saj ob takih razmerah lahko pričakujemo številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Na širšem območju Julijskih Alp (vključno z zahodnim delom Karavank) je v teh dneh zapadlo več kot meter novega snega, tako da obstaja velika nevarnost snežnih plazov. Le ta se bo s predvidenim dežjem ob koncu tedna do nadmorske višine 1000 m še povečala, višje pa pričakujemo nove snežne padavine. Tako v naslednjih dneh absolutno odsvetujemo hojo v visokogorje.
  • Planinska društva pozivamo tudi, da izvajanje društvenih aktivnosti do nadaljnjega prilagodite trenutnemu stanju v naravi in upoštevate zaprtost planinskih poti.

Planinska zveza Slovenije

-----------------------------------------------------------
Več novic s področja stanja planinskih poti:
8. 2. 2014, Klasična planinska pot iz Gozda do Koče na Kriški gori odprta
7. 2. 2014: Zaprtje večine planinskih poti v Sloveniji
6. 2. 2014, Zaprte planinske poti na Planino
6. 2. 2014, Zaprte planinske poti na Krim
5. 2. 2014, Nevarne razmere v gorah in gozdovih
5. 2. 2014, Zaprti poti čez Hudičev graben na Celjsko kočo in do Doma na Čemšeniku

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9036 15. 7. 2024