PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


petek, 13. maj 2005, ob 0. uri

SPREMEMBA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Predlog Zakona naj bi Ministrstvo za zdravje predstavilo v tem tednu, v parlamentarno obravnavo pa naj bi bil dan po hitrem postopku. Predlog Zakona na novo določa odstotke nadomestil za odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodb. Zakon močno zmanjšuje solidarnost pri kritju nadomestil zavarovancem pri poškodbah zunaj dela, ki so posledica zavestne izbire tveganih aktivnosti, kakor tudi »osebno« plačilo posebnih zdravljenj.. Gre za poškodbe, ki bi nastale pri planinarjenju, plezanju in gorskem kolesarjenju, različnih vrstah smučanja,…. V teh primerih naj bi nadomestilo znašalo le 50% od osnove in ne več sedanjih 80%. Zakon sicer uvaja možnost dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za ta tveganja, a v tem trenutku ni znano kakšna bo premija. Kljub statistično ugotovljenemu obisku gora, ki letno dosega do 3 mio obiskovalcev je poškodb tovrstne rekreativne dejavnosti sorazmerno malo, saj je od 321 registriranih nesreč, kjer je sodelovala GRS Slovenije v planinskem svetu, 223 gorskih. V teh nesrečah je 32 oseb izgubilo življenje (18 članov planinske organizacije). Med ponesrečenimi pa je bilo le 69 članov planinske organizacije. Rezultati aktivnosti pa so merljivi v gibanju članstva v naši organizaciji, kjer se je v zadnjih letih povečalo število gibalno aktivnih odraslih članov ter število družin, kar prispeva tudi k povečanju števila mladih in števila žensk, ki se aktivno ukvarjajo s planinstvom. Takšna oblika obravnave pa bi lahko povzročila močno zmanjšanje udejstvovanja posameznikov v vseslovenski akciji Za življenje zdravo v gorsko naravo. Na ta problem je bilo opozorjeno tudi na 29. planinskem pohodu na Blegošu (08.05.2005), kjer je bilo še posebej poudarjeno, da bi s takšno spremembo ukinili še tisto naravno »lekarno«, ko hodimo po zdravje v naravo, kjer užijemo mir in si pridobimo energijo in voljo za produktivno delo. Na tak način zavestno ukinjamo doktrino gibanja v naravi, s katero še kako zagotavljamo mir na »ulici«. Gre torej za še eno zakonsko spremembo, ki bo tudi za delovanje društev lahko imela neslutene posledice. Bo sploh še kdo hotel voditi in organizirati pohode in izlete v naravo, na goro, ko smo že do sedaj »grozili« z odgovornostjo, velikimi materialnimi posledicami in sedaj prehajamo še na materialno škodo in oškodovanji posameznika v času odsotnosti z dela. Bomo tako mladino sami »priporočili« gostinskim lokalom, drogi in diskotečnim zatohlostim? Prosimo, da o naših pripombah razmislite, predlagane novele Zakona ponovno proučite ter planinarjenje in pohodništvo izločite iz tveganih aktivnosti, ter da s takšnimi predlogi ne zastrašujete množične planinske populacije Slovencev. mag. Franci EKAR, predsednik PZS ŠTEVILKA: P/0237 DATUM: 10.05.2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Gornje pismo je bilo 11.05.2005 posredovano: - Janezu Janši, predsedniku Vlade RS; - Ministrstvu za zdravje RS; - Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS; - Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=911 22. 9. 2021