PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 19. maj 2005, ob 0. uri

ZASEDANJE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 21.05.2005

V skladu s 37. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 1/12.01.2004) s k l i c u j e m SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE v soboto, 21. maja 2005 ob 9,30 uri s pričetkom ob 10,00 uri v dvorani Kulturnega doma Podpeč, Jezero 21, Jezero (Podpeč pri Ljubljani). D N E V N I R E D: 1. Začetek Skupščine Planinske zveze Slovenije, izvolitev Delovnega predsedstva in organov Skupščine PZS 2. Uvodno poročilo mag. Francija Ekarja, predsednika PZS 3. Poročilo Verifikacijske komisije 4. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije 5. Pregled realizacije sklepov zasedanj Skupščin PZS v letu 2004 6. Poročilo o delu Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in njegovih organov v letu 2004 s pregledom članstva v letu 2004 7. Poročilo Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije v letu 2004 8. Potrditev finančnega poročila za leto 2004 9. Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije za leto 2004 z dopolnitvijo poročila za leto 2003 ter razprava o zaupnici predsedniku PZS mag. Franciju Ekarju 10. RAZPRAVA O POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV 11. Potrditev programa dela PZS za leto 2005 12. Potrditev finančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2005 13. Spremembe in dopolnitve Statuta PZS 14. Spremembe in dopolnitve Častnega kodeksa slovenskih planincev 15. Nadomestne volitve podpredsednika PZS PREDSEDNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE mag. Franci EKAR PARKIRIŠČE JE ZAGOTOVLJENO
https://www.pzs.si/novice.php?pid=914 18. 9. 2021