PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 31. marec 2014, ob 0. uri

Zbor KŠP PZS 2014

Komisija za športno plezanje PZS vabi na redni Zbor KŠP PZS, ki bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 18. uri v Veliki predavalnici Gimnazije Šentvid. Vabljeni!
Na podlagi Pravilnika Komisije za športno plezanje PZS

S K L I C U J E M

redni zbor KŠP za leto 2014, ki bo v četrtek, 24. aprila 2014, ob 18. uri v Veliki predavalnici Gimnazije Šentvid *, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP

2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto

3. Državno prvenstvo
         -   tekmovalni sistem
         -   tekmovalni pravilnik
         -   cena licenc, štartnin in članarina KŠP

4. Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto

5. Vključitev obeh regijskih lig v tekmovalni sistem PZS-KŠP

6. Razno

Pisno gradivo za zbor boste prejeli naknadno.

*Vstop v Gimnazijo je skozi stranski vhod s parkirišča nasproti Zdravstvenega doma. Velika predavalnica se nahaja v pritličju prizidka glavne stavbe, po vstopu skozi stranski vhod na hodniku levo.

Opomba:
pravico glasovanja na seji imajo načelniki/predsedniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) članov KŠP PZS, ki so registrirani pri KŠP PZS za leto 2014.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS
-----------------------------------------------
Dodano 15. 4. 2014 - povezana novica: Zbor KŠP PZS 2014 - gradivo
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9171 7. 7. 2020