PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 13. junij 2005, ob 0. uri

Tradicionalni naravovarstveni dan

V organizaciji PD Kranj- Planinska sekcija Preddvor in Občine Preddvor bo v soboto 18. junija 2005 ob 11.00 uri v planinskem domu na Kališču, po naravovarstvenem pohodu in očiščevalni akciji planinskih poti in pašnih površin osrednja tematika »nadelava in vzdrževanje gozdnih poti, vlak, kot načrtovanja in nadelava novih pohodno transportnih tras«.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=929 18. 9. 2021