PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


Ciciban planinec in Mladi planinec

Ciciban planinec in Mladi planinec

Akciji Mladi planinec in Ciciban planinec je Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije uvedla leta 1969 oz. 1975 z namenom, da bi mlade planince usmerjala k zdravemu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost. Akciji od same uvedbe nista bili deležni večjih vsebinskih sprememb, ki bi se prilagodile napredku v delovanju naše organizacije in novim načinom dela z mladimi. V preteklih letih je bilo tako moč zaznati padec v številu podeljenih znakov. Manjši interes pri udeležencih in izvajalcih akcije je posledično vplival tudi na širši problem Planinske zveze Slovenije – upadanje mladih članov. S projektom prenove obeh akcij želi Mladinska komisija spodbujati organizirane oblike gorništva ter vse mlade obiskovalce gora bolj kvalitetno usposabljati za dosego končnega cilja – samostojnega varnejšega gibanja v gorah. Ob vsebinski prenovi akcij je bil cilj projekta grafična posodobitev dnevnikov, tako da bi bili ti bolj prilagojeni mladim in izrazno bližje ciljnim starostnim skupinam.

Več na spletni strani Mladinske komisije >>

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=93 4. 6. 2020