PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 14. junij 2005, ob 0. uri

PODPIS DOGOVORA O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV PGD in PZI PROJEKTA IUVC

Podpisniki Dogovora o sofinanciranju projektov PGD in PZI Projekta IUVC "TRIGLAV" MOJSTRANA - I. faza so: Jure Žerjav, župan Občine Kranjska Gora, Franci Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije, Miro Eržen, predsednik Planinskega društva Dovje Mojstrana in Janez Bizjak, direktor Triglavskega narodnega parka. Soinvestitorji so se sporazumeli, da pogodbo z izbranim izvajalcem sklene v skupnem imenu PD Dovje Mojstrana, ki tudi izvede vsa tehnično-administrativna dela v zvezi s kontrolo izvajalca, potrditvijo situacij ter izplačilo posameznih tranš.
https://www.pzs.si/novice.php?pid=931 22. 9. 2021