PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 21. oktober 2014, ob 0. uri

Razpis za najemnika planinskega doma na Homu

Planinsko društvo Zabukovica objavlja na podlagi sklepa UO PD razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za najem planinskega doma na Homu (Dragov dom na Homu) za obdobje od 1.1.2015 dalje.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na razpisu.
Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati so:
  • predstavitev ponudnika s kratkim življenjepisom s poudarkom na izkušnjah s področja dela na planinskih postojankah oz. v gostinstvu,
  • pogoji na osnovi Zakona o gostinstvu in Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč,
  • vizija upravljanja in razvoj planinske postojanke v prihodnosti.

Nezavezujoče pisne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po pošti na naslov društva Planinsko društvo Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže v zaprti ovojnici s pripisom » za razpisno komisijo » do vključno 08.11.2014.

Ponudnike bomo o izidu razpisa obvestili predvidoma do 24.11.2014.

Dragov dom na Homu si je možno ogledati v času obratovanja ( ob sobotah in nedeljah ) ali po dogovoru s predsednikom društva Jožetom Jančičem (041-200-196)

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba za določen čas za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

Dodatne informacije na tel.: Jože Jančič 041-200-196

PDF Razpis (193 kB) 

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9670 30. 3. 2020