PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sreda, 5. november 2014, ob 0. uri

Zbor vodnikov PZS

Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april 2004) vabimo vodnike PZS na
ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 29. novembra 2014, ob 9. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig)

PREDVIDEN DNEVNI RED:

 1. Začetek Zbora vodnikov PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Podelitev priznanj Častni vodnik PZS
 4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov PZS
 5. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2014
 6. Razprava o poročilih
 7. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS
 8. Potrditev sprememb Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS
 9. Potrditev sprememb Pravilnika o priznanju VPZS
 10. Poročilo komisije za pripravo volitev
 11. Odločanje o razrešnici organov VK PZS
 12. Volitve organov VK PZS za obdobje 2014–2018
 13. Objava rezultatov volitev
 14. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za 2015
 15. Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških odsekov MDO.

Prosim, da vsi vodniki, ki se boste udeležili zbora, pa niste delegati, sporočite svojo prisotnost najkasneje do torka, 25. novembra 2014, na elektronski naslov: vodniska.komisija@pzs.si

Gradivo:
PDF Poslovnik Zbora VPZS (64 KB)
PDF Poročilo VK in podkomisij (181 KB)
PDF Pravilnik vodnikov PZS (152 KB)
PDF Pravilnik o organiziranosti VPZS (204 KB)
PDF Pravilnik o priznanju VPZS (40 KB)
PDF Zapis o pregledu prejetih kandidatur (76 KB)
PDF Plan Vodniške komisije za 2015 (39 KB)
PDF Tečaji VK 2015 (67 KB)
PDF Izpopolnjevanja 2015 (67 KB)

Srečno in varen korak

Vodniška komisija PZS
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9707 27. 10. 2020