PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 11. december 2014, ob 0. uri

Poročilo Zbora turnih kolesarjev 2014

V petek, 5. 12. 2014, ob 17. uri, je bil v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani tretji Zbor turnih kolesarjev PZS. Kot delegati so se s pooblastili izkazali predstavniki 17 odsekov planinskih društev, ki gojijo turno kolesarstvo. Ti so bili na zboru v vlogi predstavnikov odsekov, članov Komisije za turno kolesarstvo PZS (KTK). Na zbor so bili povabljeni tudi turnokolesarski vodniki, skupno se je zbora udeležilo 35 kolesarjev. Trenutno je v PZS že okrog 40 odsekov, ki gojijo turno kolesarstvo, žal pa je kljub dvem pozivom poročilo poslalo le 19 odsekov.
To je bil prvi volilni zbor turnih kolesarjev znotraj PZS, po sprejemu novega pravilnika, ki je KTK PZS preoblikoval v samostojno komisijo z zborom

Zbor je za delovnega predsednika izvolil Igorja Rozmana, ki je po začetnih opravljenih formalnostih predal besedo Jožetu Rovanu, načelniku KTK PZS. Jože Rovan je podal poročilo načelnika o delu KTK v preteklem letu. Komisija je v tem obdobju dosegla skoraj vse zastavljene cilje. Edini nerealizirani cilj je bil drugostopenjskih tečaj za turnokolesarske vodnike (TKV II), ki je bil pripravljen, vendar je odpadel zaradi premalo prijav. Ravno nasprotno je bilo pri že tradicionalnem tečaju za prvostopenjske vodnike (TKV I), kjer je bilo potrebno nekaj prijav žal zavrniti zaradi prezasedenosti. V preteklem letu je KTK pričela intenzivno pripravljati Slovensko kolesarsko pot, kar bo naloga še nekaj naslednjih let. Komisija se je ukvarjala tudi z aktivnim sodelovanjem pri urejevanju kolesarjem bolj naklonjene zakonodaje, vendar takšne, da je sprejemljiva tudi ostalim uporabnikom naravnega prostora. Komisija je intenzivno sodelovala pri pripravi prvih vzorčnih dvonamenskih poti, za katere je v naravi vse urejeno, dokumentacija pa čaka na uradno potrditev Ministrstva. Kot zelo pomembno je Jože Rovan poudaril, da so bila na Generalni skupščini CAA 14. 9. 2013 v Bovcu sprejeta priporočila za turne kolesarje, ki predstavljajo skupen pogled planinskih zvez alpskih držav na turno kolesarstvo. Zbor je z vsemi glasovi potrdil poročilo načelnika in sedanjemu izvršnemu odboru ter načelniku izglasoval razrešnico.

Kot edini kandidat za načelnika KTK je Jože Rovan predstavil program dela za naslednje leto z usmeritvami za štiriletno obdobje. Komisija za turno kolesarstvo PZS bo skrbela za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema osnovnima nalogama: usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev v PD in izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov. V PD so turni kolesarji lahko organizirani na dva načina: v turnokolesarskih odsekih ali v okviru dejavnosti drugih odsekov, ki vključujejo tudi turno kolesarstvo. Poleg že utečenih nalog bo KTK v letu 2015 posvetila posebno pozornost: 
  • odpiranju dvonamenskih poti,
  • zaključku 1. faze izvedbe Slovenske turnokolesarske poti (usmerjanje kolesarjev z GPS napravami),
  • pripravi programa turnokolesarske planinske šole.
Plan dela so delegati brez razprave soglasno podprli. Sledile so volitve, kjer je bil soglasno za načelnika za naslednje mandatno obdobje izvoljen Jože Rovan (PD Lj-Matica). V izvršni odbor pa so bili izvoljeni: Andrej Bandelj (PD Sežana), Simon Eržen (PD Maribor-Matica), Boštjan Golež (PD Dramlje), Tomaž Lampelj (PD Pošte in Telekoma), Marjan Pučnik-Maac (PD Ruše), Karmen Razlag (PD Slivnica pri Celju), Primož Sevčnikar (AK Ravne), Peter Šilak (OPD Koper) in Aldo Zubin (OPD Koper). Ob zahvali za izvolitev je Jože Rovan poudaril, da je bilo težko nabrati kandidate za izvršni odbor. Obrnil se je na prisotne in jih prosil, da med člani v planinskih društvih pridobijo še dodatne sodelavce. Komisija za turno kolesarstvo bo lahko učinkovito delovala le, če bo pridobila dodatne sodelavce za programske odbore, širina delovanja komisija je namreč takšna, da ne more več sloneti le na nekaj aktivnih posameznikih.

Zbor se je zaključil s tremi kratkimi praktičnimi predavanji: s predstavitvijo določil o gorskem kolesarstvu v Zakonu o ohranjanju narave (Jože Rovan), s predstavitvijo kolesarske šole PD Kranj (Jure Martinjak) in s predstavitvijo kartografskega programa Orux Maps za pametne telefone (Matjaž Šerkezi).

Igor Rozman

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9791 28. 9. 2023