PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


četrtek, 18. december 2014, ob 0. uri

Planinci v Črni na Koroškem praznovali 65 let društva

V petek, 12. decembra 2014, so Črnjani obeležili 65-letnico Planinskega društva Črna na Koroškem. Pripravili so bogato prireditev s kulturnim programom, filmom in razstavo.
Prvi je nagovoril občinstvo predsednik društva Marijan Lačen. S ponosom je povedal, da se je v enem letu število članov dvignilo na več kot 10% prebivalcev kraja, kar je bil mandatni cilj upravnega odbora. Glede načrtov društva pa je med drugim omenil več izletov ter dva projekta: Družinam prijazno kočo na Smrekovcu in Zlatorogovo transverzalo ponosa 2015. Obeležje so ta večer počastili mnogi gostje, med njimi tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, ki je črnjanskim planincem čestital in jim zaželel uresničitev načrtov, predstavil nekatere vidike PZS in obenem povedal, da bodo podprli namestitev čistilne naprave na Domu na Smrekovcu in s tem pomagali, da postane okolju prijazna koča. Nekaj misli in čestitk so ta večer dodali še županja Romana Lesjak in predstavniki sosednjih društev.
 
Začetki organiziranega planinstva v Mežiški dolini segajo v leto 1919, ko je bila v Pliberku ustanovljena »Mežiška podružnica Slovenskega planinskega društva (SPD)«. Po plebiscitu se je preselila iz Pliberka na Prevalje, leta 1926 pa so planinci Zg. Mežiške doline ustanovili podružnico SPD »Peca« Mežica - Črna. Planinsko društvo Črna beleži začetek z ustanovitvijo PD Žerjav leta 1949. Istega leta se je začela gradnja koče na Smrekovcu, kjer so prevzeli pogorišče 'Šoštanjske' koče. Dom na Smrekovcu je tudi kasneje močno zaznamoval celotno delovanje PD Črna. Pogled na te prve začetke in kasnejšo pestro zgodovino društva je na prireditvi podal prejšnji dolgoletni predsednik PD Milan Savelli.
 
Zanimiv recital s planinsko tematiko je izvedel gledališki krožek mladih, glasbeniki pa so zapeli nekaj pesmi. Grega Lačen, vrhunski alpinist, trenutno eden najboljših slovenskih plezalcev v domačih in tujih gorah, je gledalcem pripravil film z naslovom Retrospektiva mojih alpinističnih vzponov in odprav.
 
Na prireditvi se je zaslužnim članom društva podelilo šest bronastih, trije srebrni in trije zlati častni znaki PZS.
 
Zadnji del obeležja 65-letnice društva pa je bilo odprtje razstave, ki jo je oblikovala Blanka Kamnik. Dokumentarno gradivo z bogatimi fotografijami in raznimi eksponati so na ogled postavili nekateri člani upravnega odbora, posebej pa sta se potrudila Pavel Lesjak in Peter Tomše, ki ob tem sporočata obiskovalcem, da je »pričujoči sprehod med utrinke društvene zgodovine začetni prispevek k načrtni ohranitvi te zgodovine in vabilo vsem, da k temu še kaj prispevajo, kajti večina gradiva je iz časov, ko je bil vsak drugi krajan Črne član planinskega društva.«

PDF Kronološki pregled PD Črna na Koroškem (524 kB) 

Irena Greiner

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9805 31. 3. 2023