PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


ponedeljek, 2. februar 2015, ob 0. uri

4. konferenca o planinskem gospodarstvu

V Sloveniji je postavljenih 177 objektov, ki imajo status planinske koče. Predstavljajo pomemben element planinstva, v širšem vidiku pa tudi turizma. Zaradi svojih specifik se koče pri svojem obratovanju soočajo tudi z določenimi izzivi. Namen konferenc o planinskem gospodarstvu je, da se lastnikom in upraviteljem koč preda določene aktualne informacije ter se pogovori o problematikah, ki so pomembne z vidika upravljanja koč.

Tokratna konferenca, že 4. po vrsti, je potekala v soboto, 31. januarja 2015, v okviru sejma Alpe-Adria v Ljubljani. V dopoldanskem delu je več kot 70 predstavnikov planinskih društev, ki upravljajo planinske koče, najprej poslušalo predavanje o novostih na področju delovnopravne in finančne zakonodaje ter njihov vpliv na planinsko gospodarstvo. Kljub temu da je bilo predavanje predstavnika CNVOS Mateja Verbajsa izčrpno, pa v diskusiji nekatera vprašanja – zaradi specifike delovanja planinskih koč – niso bila povsem odgovorjena. Predavanje o okoljskih dajatvah predstavnice Ministrstva za okolje in prostor mag. Nataše Vodopivec je v ospredje postavilo zakonodajne okvire za plačilo okoljske dajatve zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami. Okoljske dajatve morajo plačevati tudi planinske koče. Male čistilne naprave (MČN) so med primernejšimi načini čiščenja odpadnih voda planinskih koč. Objekti s potrdilom o pozitivni oceni obratovanja MČN so oproščeni 90 % deleža okoljske dajatve. Zelo koristno je bilo tudi predavanje o označevanju alergenih sestavin v hrani, ki ga je izvedla Sonja Čeferin Tomaš. Od konca leta 2014 je namreč treba ustrezno označiti vse alergene sestavine, ki jih vsebujejo nepredpakirana živila v gostinski ponudbi. 

konferenca1_Dusan_Prasnikar

Prejemniki certifikatov okolju in družinam prijazna koča s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom in vodjo projekta Dragom Dretnikom (foto Dušan Prašnikar)

Popoldanski del konference je odprla direktorica Razvojne agencije Kozjansko Andreja Smolej s predavanjem o usmeritvah nove finančne perspektive 2014–2020 in priložnostih za planinsko gospodarstvo. Za planinska društva bo zelo zanimiv program LEADER, ki je še v pripravi. Na voljo bo sicer precej različnih programov na ravni Evropske unije, pomembna pa bodo partnerstva, povezovanje vsebin in programov. Sledilo je predavanje podpredsednika PZS Mira Eržena o aktualnih temah na področju turizma ter generalnega sekretarja PZS Mateja Planka o marketingu in promociji planinskih koč.

Zadnje dejanje konference je bilo svečane narave. Certifikate Okolju prijazna planinska koča z veljavnostjo štirih let sta predsednik PZS Bojan Rotovnik in vodja projekta Drago Dretnik podelila naslednjim: Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje, Dom na Uršlji gori – PD Prevalje in Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica. Certifikat Družinam prijazna planinska koča pa so za obdobje štirih let prejeli: Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje, Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica, Planinski dom na Kumu – PD Kum, Planinska koča Velikonočnica – PD Boč - Kostrivnica, Planinski dom na Jančah – PD Litija.

Dušan Prašnikar

https://www.pzs.si/novice.php?pid=9885 23. 1. 2022