PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


torek, 17. februar 2015, ob 0. uri

Razpis za najem planinske koče na Bohorju

Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova 106, 8281 Senovo, na podlagi sklepa UO objavlja razpis zbiranja ponudb za najem planinske koče na Bohorju.
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo in sprejemajo pogoje na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so na voljo na sedežu društva vsak ponedeljek v času uradnih ur (od 19. do 20. ure), oziroma na spletni strani društva.

Pisne prijave je treba poslati na naslov društva po pošti, v zaprti kuverti, s pripisom »za razpisno komisijo«, z vsemi zahtevanimi prilogami (priloge najdete na spletni strani PD Bohor Senovo), do vključno 31. marca 2015.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 31. maja 2015.

Ogled planinske koče je možen vsak dan v njenem obratovalnem času (zaprta ob ponedeljkih), po predhodnem dogovoru na spodnjem kontaktu.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba od 01. 08. 2015 dalje za obdobje najema.
 
Dodatne informacije : 031 319 032 (Hinko Uršič) 

PDF Razpis (138 kB) 

Predsednik PD:
Hinko Uršič

-----------------------------------------
https://www.pzs.si/novice.php?pid=9924 25. 1. 2022